skip to Main Content
"Amics del IG"

L’objectiu d’aquesta iniciativa és crear un col·lectiu d’alumni per mantenir i enfortir el vincle entre els exalumnes i l’Institut Gestalt mitjançant un programa d’activitats de continuïtat i altres avantatges.

Poden afiliar al col·lectiu totes les persones que hagin cursat alguna activitat de l’Institut Gestalt.

Back To Top