skip to Main Content
DESCOBREIX LES CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I SISTÈMIQUES

DESCOBREIX LES CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I SISTÈMIQUES

 

Les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques són un abordatge terapèutic molt innovador i integrador que permet identificar ràpidament les dinàmiques disfuncionals que generen malestar en els diferents sistemes als quals pertanyem al llarg de la vida: familiar, escolar, laboral o social. D’una manera àgil i eficaç, ajuden a generar canvis i orientar cap a solucions operatives i vitals.

 

Si vols conèixer millor aquest mètode, a l’Institut Gestalt t’oferim la Formació Internacional en Constel·lacions Familiars i Sistèmiques, dirigida per Joan Garriga. És una formació pensada per a ajudar-te a tu mateix en el teu procés de vida, o per a ajudar altres persones; et resultarà molt profitós aprendre a veure-les en els seus sistemes de pertinença i comprendre les dinàmiques internes que les guien i dirigeixen.

 

Aquesta formació està dirigida a totes aquelles persones amb afany d’augmentar la comprensió de si mateixes i dels seus éssers estimats submergint-se en un profund procés de creixement personal, a la vegada que permet entendre la naturalesa sistèmica de les relacions i descobrir la força creadora de la nostra xarxa familiar. També pot interessar als qui desitgin desenvolupar una professió de futur. I a tots els professionals de l’ajuda i/o que es relacionin amb assumptes familiars perquè puguin integrar l’enfocament i els ensenyaments que els siguin útils en el seu àmbit, tant en la seva aplicació grupal com individual.

 

Els tres nivells, Nivell Bàsic -Immersió al Mètode de les Constel·lacions Familiars-; Nivell Avançat -Entrenament en Constel·lacions- i Nivell Superior – Aprofundiment i Supervisió en Constel·lacions són consecutius i cada alumne/a decideix avançar en cadascun d’ells en funció dels seus objectius i expectatives personals.

 

Pots consultar més informació sobre el programa de continguts, metodologia de treball, sistema d’avaluació i facilitadors del curs en aquest enllaç.

Back To Top