skip to Main Content
GESTALT PER A EDUCADORS/ES SOCIALS

GESTALT PER A EDUCADORS/ES SOCIALS

El professional de l’ajuda necessita cuidar-se per a cuidar. Eines terapèutiques per a educadors/es socials és una formació dissenyada per a generar aquest espai de cura i consciència personal per a esdevenir millor professional social.

 

L’eina que tenim els/les educadors/es socials i en general, tot professional que es dedica a l’altre, és la nostra persona. Això vol dir el nostre cos, les nostres mans, la nostra manera de relacionar-nos, el nostre bagatge vital, etc.  En aquesta formació, per tant, posem molt èmfasi en el potencial terapèutic de la intervenció educativa, entenent que l’assoliment dels nostres objectius i del servei on treballem passa per una transformació de la persona destinatària del servei.

 

Com ja sabem, el/la professional social treballa amb persones en situació de molta vulnerabilitat, per tant, és molt important posar atenció en la capacitat d’acollir, sostenir i acompanyar i entenem que això té molt a veure amb el compromís del professional de realitzar un procés de transformació personal cap una major responsabilitat i consciència.

 

El nostre fer fenomenològic esdevé en el que passa en la relació entre “tu i jo” “aquí i ara”, i és aquí on es dona la relació educativa i el procés de transformació mutu.

 

En la relació educativa, com en totes les relacions, es posa en joc el propi material humà i el vincle. I quan ens vinculem com a professionals amb les persones que atenem, ens vinculem com hem après i amb les eines personals que hem desenvolupat al llarg del nostre camí. En la mesura que el professional tingui claredat en com vincula i quina és la qualitat d’aquest vincle, més consciència podrà oferir en el procés de la persona a qui atendrem.

 

Per tant, la formació pretén oferir un espai de cura pel professional social obrint la mirada a les persones dels serveis amb qui treballa, posant atenció en aquest doble diàleg amb “mi mateix” i “amb l’altre”.

 

És des d’aquesta voluntat que proposem una formació vivencial i de l’experiència extraurem les bases teòriques de l’enfoc gestàltic. És un treball de creixement en context grupal. És una oportunitat per tal d’abordar tot el material que emergeix en el contacte amb els i les companyes durant el procés. En aquest procés les persones participants esdevindran miralls on es pot rebre informació valuosa d’un/a mateix/a, alhora que s’afavoreix la contenció i l’acompanyament mutu.

 

Finalment la relació educativa es veurà nodrida d’un major nivell d’autoconeixement, d’un espai on el/la professional social es pot deixar acompanyar, recolzar i guanyar consciència i així afrontar la tasca diària amb més energia i disponibilitat, i d’eines en relació a l’escolta, la comunicació i els patrons relacionals que afavoriran la comprensió i acompanyament integral de les persones ateses als serveis.

 

Text de Jan Garrido y Sílvia Lobera, facilitadors del grup d’Eines terapèutiques per a educadors/es socials.

Back To Top