skip to Main Content
Coaching
Wingwave

El Coaching wingwave® és un nou concepte de coaching breu que combina varies tècniques de coaching extremadament efectives i comprovades.

S’ha desenvolupat pels psicòlegs alemanys i entrenadors corporatius Cora Besser-Siegmund i Harry Siegmund de l’Institut Besser-Siegmund d’Hamburg (Alemanya), en els anys noranta..

El Coaching wingwave® és un dels enfocaments de coaching més investigats pels seus bons resultats. És un mètode patentat en el que es combinen tres elements: la estimulació hemisfèrica bilateral a través de la estimulació de les fases MOR (moviments oculars ràpids) o a través d’estímuls bilaterals auditius o tàctils; la Programació Neurolingüística (PNL) i el test Bi-Digital O-Ring de reacció muscular per avaluar l’efectivitat del procés.

El significat del nom “wingwave”:

  • Wing. Es “ala” en anglès i representa el moviment de les ales d’una papallona, que segons la Teoria del Caos “un petit moviment en el lloc adequat pot produir un gran canvi en un altre lloc del planeta”. Això s’empra com una metàfora per resaltar que amb una petita intervenció en el lloc-moment adequat es produirà un gran canvi.
  • Wave. Fa referència al concepte anglès “brainwave”, que significa “inspiració”, “idea genial”, “bona ocurrència”. També fa referència al funcionament cerebral que com sabem actua per ones i que aquestes varien en funció de quina experiencia s’estigui evocant.

Amb el coaching wingwave® desitjam obtenir pels nostres clients un màxim efecte de la intervenció de coaching, aplicant el mínim esforç amb el màxim resultat (al mateix temps que tenim en compte i valoram el complex sistema de la personalitat humana).

Objectius:

Tres àmbits principals del coaching wingwave®:

  1. Regulació de l’estrés:

El coaching wingwave® ajuda a regular efectivament l’estrès, de manera que el client pot manejar situacions estressants en l’ambient laboral (conflictes en l’equip, problemes amb clients, etc) dificultats en l’assoliment de metes, així com també decepcions, insults o incidents imprevistos que afecten el benestar del client. El coaching wingwave® pot ser també de gran utilitat per tractar diverses formes d’estrès físic com poden ser l’insomni o jet lag.

  1. Coaching per a l’èxit:

El coaching wingwave® construeix les bases per a l’èxit del client, que inclou un increment de la creativitat, un auto percepció més positiva i un increment del carisma. Mitjançant el “enfortiment del jo” i millorant la visualització dels objectius, el coaching wingwave® aporta la preparació mental per un màxim rendiment. Afers com ara l’ansietat davant els exàmens i por escènica poden ser tractats fàcilment i convertits en absoluta confiança en si mateix.

  1. Coaching per al canvi de creences:

Consisteix en identificar creences limitants (per exemple: “no valc res”) i canviar-les per creences en els propis recursos. el client pot també descobrir i aprendre a com tractar les “trampes de l’eufòria” (“puc amb tot”), les quals poden crear estrés i poden ser una fórmula pel fracàs. El coaching wingwave®  pot ajudar al client a crear una base de creences emocionalment estables, la qual li permetrà resistir les situacions d’estrès mental més demandants.

Back To Top