Les presents condicions regeixen la compra venda online de formacions de GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L. Les dades estan a l’Avís legal.

La venda s’entén com a realitzada en el nostre domicili social i comprar per aquest portal implica l’acceptació de les condicions generals.

Les llengües de contractació són el castellà i el català.

GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L. arxivarà els documents electrònics en els que es formalitzi el contracte.

Drets d’autor

Els continguts, textos, Los contenidos, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual de la formació estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.
Qualsevol altra utilització requerirà l’autorització expressa i per escrit de GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L.

Confidencialitat

Les dades a les que s’accedeix a la formació són confidencials i l’alumne està obligat/da a guardar secret sobre els mateixos amb caràcter indefinit.

Dret de desistiment

Forma de procedir per a la cancel·lació o devolució:

Tens dret a desistir del present contracte en un plaç de 14 dies naturals sense necessitat de justificació abans de la data de la formació. Per exercir el dret de desistiment, hauràs de notificar-nos la teva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca per e-mail.

Et donarem un justificant de recepció.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per tu per a la transacció inicial, tret que hagis disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorreràs en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

També disposes d’aquest formulari per a exercir el teu dret Formulari de desistiment

Reclamacions.

Com a CONSUMIDOR/A pots sol·licitar fulls de reclamació en el nostre domicili social o mitjançant l’e-mail de contacte.

Resolució alternativa de conflictes.

GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L. té una política activa de resolució de conflictes, pel que posa al seu servei l’atenció al client.

Informem que segons l’Art. 40 de la Llei 7/2017 s’ha facilitat una plataforma de resolució de litigis online que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES No obstant, GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L. decidirà, en cada cas, si s’adhereix o no a aquest sistema, ja que considerem que els conflictes poden i han de resoldre’s fora d’aquests àmbits, pel que aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació utilitzi el nostre sistema d’atenció al client. Gràcies per la vostra comprensió.

Jurisdicció

La relació entre l’usuari/a i el prestador/a es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Condicions de formació