skip to Main Content
Constelaciones
Constel·lacions
Formacions

Formació Internacional en Constel·lacions Familiars i Sistèmiques a Barcelona

Una formació pensada perquè puguis afegir eines al teu bagatge com a terapeuta o ajudador / a si ja ho ets, o per aprendre i desenvolupar una nova professió com a expert / a en vincles i relacions, tornant-destre / a per ajudar i acompanyar a altres persones en els seus problemes i processos. També, i no menys important, per ajudar-te a tu mateix / a en el teu procés de vida i en les teves pròpies dinàmiques familiars, amoroses i relacionals; és a dir, una oportunitat per a reelaborar i treballar amb la teva xarxa familiar i de vincles.

Joan Garriga Bacardí. Director de la Formació.

Objectius
 • Familiaritzar-se amb el treball pràctic de les Constel·lacions, comprendre la complexitat de les dinàmiques familiars i la subtilesa de les seves trames, i assimilar el teixit tècnic, conceptual, teòric i filosòfic que subjau en aquest enfocament.
 • Treballar en el seu propi procés personal, revisant els assumptes familiars, per a un major ordenament dels seus vincles afectius.
 • Observar l’aplicació del mètode en temàtiques específiques com ara: salut, educació, treball social, parelles, organitzacions i prosperitat.
 • El fer d’una manera experiencial, pràctic i guiat, prenent el paper del terapeuta sistèmic en diferents pràctiques, amb les quals l’alumne va aplicant el mètode de manera pautada i gradual.
 • Implementar recursos i eines complementàries que doten d’excel·lència i flexibilitat al terapeuta.
 • Aprofundiment del paper del terapeuta sistèmic i en la realització de pràctiques supervisades en els diferents camps d’aplicació d’aquesta metodologia.
 • Acompanyar els alumnes a optimitzar i posar en acció el seu potencial, ampliar les seves habilitats perceptives, i treballar situacions temudes.
 • Que cada participant trobi el seu propi estil, reforçant els seus punts forts i treballant els punts febles; per tal d’anar desenvolupant una confiança creixent en els seus propis recursos, transitant de mica en mica al rol professional.
 • Ser capaç de treballar tant en grup com en consulta individual qualsevol problemàtica que tingui a veure amb els camps sistèmics, ja sigui familiar, organitzacional, social, educatiu, entre d’altres.
Nivells de formació

Aquesta formació està dividida en tres nivells anuals:

 • El primer, el Nivell Bàsic, se centra en comprendre la metodologia des del treball personal i vivencial.
 • El segon, el Nivell Avançat, s’ocupa principalment de l’entrenament i de l’aprenentatge aprofundint en l’estudi teòric-pràctic.
 • El tercer, el Nivell Superior, està dedicat a la supervisió i aprofundiment en les temàtiques més rellevants del mètode de les Constel·lacions.

Els tres nivells són consecutius i cada alumne / a decideix avançar en cada un d’ells en funció dels seus objectius i expectatives personals.

Més informació

Director de la formació: Joan Garriga.

Coordinació: Ana Peña.

Impartit per: Joan Garriga i equip de Constel·lacions, així com professors internacionalment coneguts.

Requisits: es recomana tenir una entrevista prèvia

Certificació: En finalitzar els 3 nivells de la formació, s’obtindrà un Diploma Expedit per l’Institut Gestalt i reconegut per l’Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas (AECFS).

Calendari Curs Acadèmic 2018-2019

25/10/2019

Una formació pensada per a ajudar-te a tu mateix/a en el teu procés de vida, o per a ajudar altres persones; et serà de molt de valor aprendre a veure-les en els seus sistemes de pertinença i comprendre les dinàmiques internes que les guien i dirigeixen (Joan Garriga)

Precio: 1900 €
Ubicación: Barcelona
read more

10/01/2020

Una formación pensada para ayudarte a ti mismo/a en tu proceso de vida, o para ayudar a otras personas; te será de mucho valor aprender a verlas en sus sistemas de pertenencia y comprender las dinámicas internas que las guían y dirigen (Joan Garriga)

Precio: 1800 €
Ubicación: Madrid
read more

13/01/2020

Una formación pensada para que puedas agregar herramientas a tu bagaje como terapeuta o ayudador/a si ya lo eres, o para aprender y desarrollar una nueva profesión como experto/a en vínculos y relaciones, volviéndote diestro/a  para ayudar y acompañar a otras personas en sus problemas y procesos. También, y no menos importante, para ayudarte a ti mismo/a en tu proceso de vida y en tus propias dinámicas familiares, amorosas y relacionales; es decir, una oportunidad para reelaborar y trabajar con tu red familiar y de vínculos (Joan Garriga Bacardí. Director de la Formación)

Precio: 1760 €
Ubicación: Palma de Mallorca
read more

17/01/2020

Una formación pensada para ayudarte a ti mismo/a en tu proceso de vida, o para ayudar a otras personas; te será de mucho valor aprender a verlas en sus sistemas de pertenencia y comprender las dinámicas internas que las guían y dirigen (Joan Garriga)

Precio: 1800 €
Ubicación: Madrid
read more

20/01/2020

Una formación pensada para que puedas agregar herramientas a tu bagaje como terapeuta o ayudador/a si ya lo eres, o para aprender y desarrollar una nueva profesión como experto/a en vínculos y relaciones, volviéndote diestro/a  para ayudar y acompañar a otras personas en sus problemas y procesos. También, y no menos importante, para ayudarte a ti mismo/a en tu proceso de vida y en tus propias dinámicas familiares, amorosas y relacionales; es decir, una oportunidad para reelaborar y trabajar con tu red familiar y de vínculos. Joan Garriga Bacardí, Director de la Formación

Precio: 1800 €
Ubicación: Valencia
read more

24/01/2020

Una formación pensada para ayudarte a ti mismo/a en tu proceso de vida, o para ayudar a otras personas; te será de mucho valor aprender a verlas en sus sistemas de pertenencia y comprender las dinámicas internas que las guían y dirigen (Joan Garriga)

Precio: 1800 €
Ubicación: Madrid
read more

27/01/2020

Una formación pensada para que puedas agregar herramientas a tu bagaje como terapeuta o ayudador/a si ya lo eres, o para aprender y desarrollar una nueva profesión como experto/a en vínculos y relaciones, volviéndote diestro/a  para ayudar y acompañar a otras personas en sus problemas y procesos. También, y no menos importante, para ayudarte a ti mismo/a en tu proceso de vida y en tus propias dinámicas familiares, amorosas y relacionales; es decir, una oportunidad para reelaborar y trabajar con tu red familiar y de vínculos (Joan Garriga Bacardí. Director de la Formación)

Precio: 1760 €
Ubicación: Palma de Mallorca
read more
Back To Top