Homes en relació des de l’actitud gestàltica

El projecte HOMES en RELACIÓ va dirigit a homes interessats en explorar les formes de masculinitats, tant la pròpia com la col·lectiva. Masculinitat entesa com a experiència humana individual, partint de les tres dimensions: cognitiva, corporal i emocional i, com a experiència social, creences, rols i relacions. Aquest espai tindrà fins restauradors i actualitzats, sempre des d’una visió humanista i col·laborativa.

El context social actual demana poder compartir entre els homes els diferents models de masculinitat, les necessitats, els introjectes del patriarcat i l’impacte en el desenvolupament emocional. Explorar els reptes dels homes a curt, mitjà i llarg termini. Buscar alternatives que promoguin una masculinitat basada en la col·laboració i les cures. Labor acompanyada d’una sistematització en espais segurs físics i relacionals.

Veure properes edicions >>

A qui va dirigit

 • Homes més grans de 25 anys

Què aconseguiràs amb aquesta formació?

Facilitar un espai de creixement personal i assumpció de consciència respecte a l’experiència de la masculinitat.

 • Qüestionar la identitat construïda i els patrons relacionals.

 • Treballar amb cadascuna de les emocions, reconeixent-les, validant-les i assumint-ne l’impacte en nosaltres i en les relacions humanes que experimentem.

 • Generar un espai de confiança, relació col·laborativa i de cura mutu i propi entre els homes participants.

Programa de continguts

• El 1er dimarts de cada mes: es treballarà una proposta dinamitzada i guiada pels facilitadors del cercle, amb les diverses propostes previstes al programa d’experiències; aquestes propostes poden variar en funció dels interessos expressats pels homes participants

• El 2on dimarts de cada mes: es proposarà un espai de roda gestàltica on compartir emergents que cada home participant necessiti expressar i portar al cercle.

 • Dinàmica de Presentació

 • Reconéixer el rol i la màscara de la masculinitat. Els introjectes de la masculinitat. Explorar des de la consciència la pròpia identitat masculina.

 • El foment de les relacions autèntiques i la comunicació conscient, explorant els patrons limitants i facilitant lescolta activa. Relacions autèntiques, honestes i col·laboratives.

 • Reconéixer les polaritats, explorant les identitats masculines i femenines que cohabiten en mi. Treball de reconeixement, acceptació i integració de les polaritats.

 • Treball amb les emocions bàsiques, aprenent a gestionar i expressar de manera saludable la tristesa, la por, la ràbia i l’alegria.

 • Descobrir la vulnerabilitat com a fortalesa, trencant l’estereotip de l’home fort i segur que no té por, que no necessita, que no plora.

 • Transitar per transformar els patrons relacionals limitants, cultivant relacions íntimes basades en el respecte, la col·laboració i les cures compartides.

 • El poder del cos i lexpressió corporal, explorant-la com a fórmula d’expressió i comunicació de l’autenticitat emocional.

 • Entre sessió i sessió, havent configurat un grup de WhatsApp prèviament amb els homes participants que ho desitgin, es compartiran materials didàctics o audiovisuals que convidin a la reflexió, l’anàlisi i/o la ressonància d’aspectes compartits amb el cercle.

 • En funció de l’evolució i les necessitats del cercle, es podria valorar un Stage residencial de cap de setmana fora de la ciutat durant el mes de juliol de 2024 (L’estada es pagaria a part)

Horari : són 16 trobades en dimarts tarda de 19hs-21hs

Dates:
● 07/11/23 i 21/11/23
● 12/12/23 i 19/12/23
● 09/01/24 i 23/01/24
● 06/02/24 i 20/02/24
● 05/03/24 i 19/03/24
● 02/04/24, 16/04/24 i 30/04/24
● 14/05/24 i 28/05/24
● 11/06/2024 (última trobada)

Preu: 50€/mes

Homes amb procés de creixement personal elaborat ( individual i/o grupal) o sense procés.

Entrevista individual online amb algun dels dos Formadors.

 

Com aprendràs?

  Inscriu-te

   Sol·licita més informació

    Sol·licita més informació

     Sol·licita una sessió informativa