fbpx skip to Main Content
IG-DO
Definició

“Ajudem a construir organitzacions en les que tots els seus membres hi vulguin pertànyer”

(Robert Dilts)

Responent a sol·licituds d’empreses i institucions des de la nostra fundació el 1986, atenem les demandes de persones i organitzacions que desitgen que les acompanyem en:

 • L’anàlisi de la situació
 • Processos de consultoria
 • Formació
 • Reciclatge
 • Coaching
 • La formulació de nous plantejaments i reptes
 • La implementació de canvis, estratègies i plans d’acció, concordes amb la missió d’aquestes, en els àmbits del desenvolupament global de les persones i els diversos grups implicats en processos de canvi per  garantir l’èxit d’aquestes

 

Forma part del nostre estil treballar conjuntament amb l’empresa-client però no en el seu lloc, facilitant metodologies, aprenentatges i coneixements, reconeixent les nostres possibilitats i limitacions i fonamentant la nostra tasca en les nostres conviccions i actuant en conseqüència.

 

En el nostre treball de facilitació d’aprenentatges i canvis a les persones i organitzacions, ens guien i promovem els següents valors:

 • Desenvolupar una identitat basada en la congruència entre el que s’és, el que es desitja ser i el que es fa i el que es vol fer
 • Identificar i actualitzar els recursos i capacitats latents
 • Facilitar l’aprenentatge constant de persones i organitzacions
 • Desenvolupar relacions humanes respectuoses i de qualitat, fonamentades en el compromís mutu, la transparència i la responsabilitat

 

SERVEIS QUE OFERIM
CONSULTORIA

És una actuació destinada a donar assistència tècnica i metodològica a les organitzacions que volen dissenyar, posar en marxa, consolidar i/o avaluar actuacions centrades en el desenvolupament de les potencialitats existents en l’organització, en els seus equips, en els professionals que les formen i en els seus recursos.

 

Es treballa a partir de:

 • L’elaboració d’un pre-projecte amb les característiques i condicions tècniques que defineixen el marc de l’actuació, les etapes de treball, les metodologies a utilitzar, els resultats esperats i l’avaluació explícita del treball verificant la conformitat del que es contracta.
 • La constitució d’un grup de pilotatge amb les persones designades per l’organització per a fer el seguiment i la validació del treball de forma permanent.

 

Tipus d’actuacions:

 • Assistència tècnica en el disseny, consolidació i avaluació de projectes en els àmbits d’Organització, Recursos Humans, Formació i Comunicació, Diagnòstic, etc.
INTERVENCIÓ

És una actuació destinada a preparar, facilitar i afrontar els canvis requerits per la pràctica professional. Es treballa sobre una problemàtica concreta, operacional, que es resol en el marc del dispositiu establert.

 

Hi ha dues modalitats:

 • Diagnòstic previ i realització d’una o diverses trobades intensives que poden continuar-se amb el seguiment de les situacions professionals.
 • Realització de reunions periòdiques.

 

Tipus d’actuacions:

 • Acompanyament en l’anàlisi de la situació i la implementació del canvi.
 • Supervisió.
 • Anàlisi de la pràctica, PNL & Coaching.
 • Dinamització d’equips.
 • Constel·lacions per a organitzacions.
 • Projectes de canvi i evolució professional, etc.
FORMACIÓ EN EXCEL·LÈNCIA DIRECTIVA

El líder lidera des de la seva realitat com a persona. Conèixer-se a si mateix, el seu potencial, les seves capacitats i competències, així com poder-se avaluar a la llum de diferents eines l’ajudarà a poder liderar millor a les persones sota la seva responsabilitat. També tindrà l’oportunitat de conèixer diferents models de lideratge i valorar quin és més acord amb la seva singularitat personal.

 

El líder treballa amb persones i cal, per a la persona que està al capdavant, poder conèixer les dinàmiques que construeixen o destrueixen als equips, com fomentar les primeres i neutralitzar les segones per a poder arribar a ser un equip d’alt rendiment.

 

El lideratge no es duu a terme en l’ambient esterilitzat d’un laboratori sinó en un context. Sempre ha estat així, però mai abans l’entorn tant humà com social havia estat tan volàtil i ràpidament canviant. Les generacions se succeeixen amb una velocitat que ja no respecta els 30 anys tradicionals i els canvis en l’entorn fa temps que van desbancar la capacitat dels líders i les organitzacions per a mantenir-se al dia. Un líder necessita entendre l’entorn humà i social per a poder exercir el lideratge adequat.

 

Es faran diferents tasques entre sessions que poden comportar unes 10 hores addicionals de treball, a més de 5 sessions de coaching a cadascun dels participants, realitzades per coaches certificats, com a mínim, PCC per ICF que siguin al mateix temps docents del programa.

FORMACIÓ IN-COMPANY

És una acció explícita i intencionada destinada a facilitar el desenvolupament de les competències professionals gràcies a l’adquisició i integració dels coneixements, recursos, habilitats tècniques i capacitats relacionals necessàries en l’exercici professional.

Hi ha dues modalitats:

 • Cursos i seminaris estandarditzats: per a millorar la capacitat d’actuació professional gràcies a l’adquisició de nous coneixements i aprenentatges, tant tècnics com socials en els diferents àmbits de treball.
 • Cursos a mesura: per tal d’optimitzar els resultats de les accions de formació fem un disseny de cursos a mesura, segons necessitats, reptes i requeriments específics de cada client.

 

Tipus d’actuacions:

 • Desenvolupament de competències professionals mitjançant cursos, tallers i seminaris fets a mesura
 • Management i treball en equip
 • Relacions interpersonals i comunicació
 • Lideratge i Habilitats directives
 • Desenvolupament i eficàcia personal
 • PNL & Coaching (life coach, ejecutive coach, coaching d’equips, etc.)
 • Actitud i qualitat de servei
 • Implementació i gestió del canvi i les transicions crítiques
 • Mediació i resolució de conflictes, etc
 • Formació de formadors, tutors i Consultors interns
COACHING

Entenem el procés del Coaching com una filosofia a la que s’hi arriba amb diferents actituds, eines, tècniques i models. El nostre equip de professionals del coaching treballa per a l’organització, tant amb els models extrets de la Programació Neurolingüística d’última generació, com amb les diverses metodologies del coaching actual: transformacional, sistèmic, ontològic, estratègic, etc. També oferim sessions de Coaching personal –life coaching-  i coachingd’equips –team coaching-.

 

“El Coaching és la metodologia d’autoconeixement, comunicació i canvi 

aplicada per acompanyar, tant a la persona com a l’organització a la que

pertany, des d’on està i fins on vol anar”

(Vicens Olivé)

Back To Top