skip to Main Content
Intervención Estratégica
Intervenció Estratègica
Definició

La intervenció estratègica és un procés de canvi breu, precís i rigorós, dirigit a resoldre problemes humans en les seves diferents manifestacions.

Què es la Intervenció Estratègica?

La Intervenció Estratègica és un enfocament lògic, més ampli que l’enfocament estríctament clínic, pel que pot ser aplicat a qualsevol situació humana susceptible de canvi. La intervenció estratègica és un procés de canvi breu, precís i rigorós, dirigit a resoldre problemes humans tant des del benestar emocional com des de les relacions amb els altres. Al mateix temps, també és un model eficaç i eficient per al tractament de patologies invalidants. L’enfocament té uns objectius eminentment pragmàtics, que s’assoleixen en augmentar la “consciència operativa”, és a dir, desenvolupant les habilitats i competències personals que proporcionen major funcionalitat per aconseguir els canvis desitjats davant qualsevol situació de dificultat.

Mètode de treball

L’aprenentatge del model i del seu cos teòric s’efectua partint de situacions concretes que permetin l’anàlisi i l’abordatge de les dificultats i problemes més habituals. Amb aquesta metodologia, es tracta també d’assolir, de forma progresiva, les competències necessàries per intervenir en les anomenades “patologies” i situacions conflictives greus. La finalitat és el desenvolupament de la anomenada “intel·ligència estratègica”, una modalitat d’intel·ligència pragmàtica que optimitza, per sobre de tot, l’eficàcia en l’aplicació de recursos per a la resolució de problemes.

Back To Top