fbpx skip to Main Content
Mindfulness
Definició

Mindfulness és una forma de mantenir l’atenció en el moment present, alliberant la ment de la sobrecàrrega que ens impedeix concentrar-nos totalment amb el que feim. En aquest moment no estem ni rumiant sobre el passat ni somiant amb el futur, sinó que estem acceptant el present tal com és, sense tractar de controlar-lo.

Mètode de treball

El treball consisteix en generalitzar aquest estadi, mantenir-lo i fins i tot transmetrer-lo al nostre entorn. La bona notícia és que es pot cultivar i que l’entrenament en mindfulness s’ha demostrat com la forma més eficaç d’aconseguir-ho ja que la seva pràctica té efectes a nivell neuronal. La plasticitat del cervell permet que es creïn connexions neuronals noves que modifiquen els nostres patrons mentals i de conducta.

Back To Top