skip to Main Content
Pedagogía Sistémica
Pedagogia Sistèmica
Definició

L’aplicació de les aportacions de la mirada sistèmica (TGS, teràpia familiar sistèmica, Bert Hellinger,…) al marc educatiu, i en els contextos d’acompanyament (educació, social, salut…) possibilita als docents i els diferents professionals, mirar la realitat de la vida dels nens i joves com a un tot vinculat als seus sistemes familiars, socials, culturals i històrics, i com això influeix i està a la base dels processos d’ensenyament-aprenentatge i del seu desenvolupament personal.

Donada la complexitat cultural existent a l’escola, i en els contextos d’ajuda, es proposa mirar camps d’informació transgeneracionals i emocionals, que dónen comprensions profundes i útils per acompanyar a les noves generacions a l’hora que permet als professionals per la seva tasca desde la fortaleza i el benestar, generant solucions a problemes de conducta, aprenentatge i relació.

La Pedagogia Sistèmica posa l’atenció a les persones, en les seves històries de vida i interessos, en la dignitat de les seves arrels, vinguin d’on vinguin , en les seves identitats i talents, descobrint informació oculta que parla de la xarxa de la que formen part (la xarxa amorosa per educar).

Mètode de treball

L’objectiu de l’àrea és formar professionals de l’educació, i dels àmbits d’acompanyament social, de la salut… capaces de generar camps d’aprenentatge mirant a la vida i que promouen el vincle sistèmic a tots els àmbits del marc educatiu i de la propia vida, mostrant solucions als problemes que poden produir-se. Durant la formació es realitza un treball personal profund, per ubicar-se en els respectius sistemes familiars i desenvolupar un perfil d’ajuda saludable i sostenible.

Back To Top