skip to Main Content
PROCESSOS DE COACHING

Processos individuals de Coaching per a directius, emprenedors, equips, parelles, pares, educadors i, en general, per a tota persona, organització o grup interessats en potenciar el seu lideratge personal, abordar les seves dificultats o expectatives i també generar processos de canvi en algun aspecte de la vida.

 

Tipus de coaching:

Coaching wingwave®

El Wingwave és un mètode de coaching breu (dediquem de 3 a 5 sessions per tema) que tracta casos de:

1.Regulació de l’estrès:

El coaching wingwave® ajuda a regular efectivament l’estrès, de manera que el client pot gestionar situacions estressants en l’ambient laboral (conflictes en l’equip, problemes amb clients, etc.), dificultats en l’assoliment de metes, així com també decepcions, insults o incidents imprevistos que afecten el benestar del client. El coaching wingwave® pot ser també de gran utilitat per tractar diverses formes d’estrès físic incloent insomni i jet-lag.

2.Coaching per a l’èxit:

El coaching wingwave® construeix els fonaments per a l’èxit del client, el que inclou un increment de la creativitat, una auto percepció més positiva i un increment del carisma.

Mitjançant el “enfortiment del jo” i millorant la visualització de metes, el coaching wingwave® aporta la preparació mental per a un màxim rendiment. Afers com ara ansietat davant els exàmens i por escènica poden ser tractats fàcilment i convertits en absoluta confiança en si mateix.

3.Coaching per al canvi de creences:

Consisteix a identificar creences limitants (per exemple: “no valc res”) i canviar-les per creences en els propis recursos. El client pot també descobrir i aprendre a com tractar les “trampes d’eufòria” ( “puc amb tot”), les quals poden crear estrès i poden ser una fórmula per al fracàs. El coaching wingwave® pot ajudar al client a crear una base de creences emocionalment estable, la qual li permetrà resistir les situacions d’estrès mental més demandants.

El Wingwave© és una opció de coaching ideal per a un gran nombre de persones i situacions vitals, ja sigui com a metodologia principal o com complementària a altres enfocaments de coaching o teràpia. Esmentem algunes de les aplicacions més exitoses del coaching Wingwave ©:

  • Esportistes en èpoques d’entrenament i preparació per a tornejos importants.
  • Executius que intervenen en situacions conflictives d’equips de treball.
  • Persones en recerca d’equilibri entre la vida personal i professional.
  • Estudiants en èpoques d’exàmens i proves.
  • Aspirants a un lloc de treball que requereix realitzar entrevistes, càstings, etc.
  • Professionals que desitgin incrementar la creativitat en els seus projectes.
  • Persones en processos de millora del seu benestar (superació de fòbies, estrès, decepcions, impulsos compulsius, etc.)
Solicitar més informació
Back To Top