skip to Main Content

POSTGRAU EN COACHING PROFESSIONAL I SISTÈMIC

Fecha inicio actividad: 27/09/2019
Frecuencia: Encuentros quincenales

1,020 3,910

Busques una formació de POSTGRAU en coaching que sigui professional, rigorosa i completa i que a més inclogui continguts sistèmics per a ampliar la teva visió i capacitat d’acció? Cerques una experiència formativa diferent amb un grup de professors excepcional?

El Postgrau en Coaching Professional i Sistèmic es dirigeix a graduats/des i llicenciats/des universitaris/es i/o a persones amb experiència professional en la direcció de persones que busquen formar-se en coaching amb una formació experiencial i molt completa amb continguts sistèmics. Inclou la formació completa de Coaching Professional i formació específica addicional en coaching sistèmic, permetent a l’alumne/a realitzar un aprenentatge integral del coaching per a poder-lo aplicar en entorns professionals. A més de preparar al coach professional, desenvolupa les capacitats de direcció i el lideratge personal.

Formació en Coaching Professional ACSTH aprovada per ICF, vàlida per a certificar-se com coach professional.

Descripción

L’ Institut Gestalt ofereix el POSTGRAU en COACHING PROFESSIONAL i SISTÈMIC a persones i professionals que busquen una formació completa i exhaustiva en coaching que els prepari per a exercir el coaching i aplicar-lo en la millora de les relacions en entorns professionals.

El Postgrau en Coaching Professional i Sistèmic és una formació de 150 hores que s’ofereix com una opció interessant per a cursar la formació en Coaching Professional que s’ofereix a professionals graduats/des o llicenciats/des universitaris/es que desitgin una formació en coaching molt completa, que inclogui també continguts sistèmics i que els permeti obtenir el títol de POSTGRAU en COACHING PROFESSIONAL i SISTÈMIC a més del diploma de Formació en Coaching Professional aprovada com ACSTH per ICF, per tant, apta per a optar a la certificació com coach per ICF.

El Postgrau inclou la formació completa de Coaching Professional, ACSTH per ICF ampliada amb continguts de coaching sistèmic, i permet a l’alumne/a realitzar un aprenentatge integral del coaching i sentir-se preparat per a la seva aplicació en entorns professionals. Es cursa d’octubre a març, en sis mòduls, en format cap de setmana en divendres tarda i dissabte.

Totes les classes són presencials, facilitades per un equip de professors altament qualificats, coaches certificats per ICF. L’alumne aprèn a partir de les experiències formatives facilitades pels professors, de les pràctiques realitzades,, el feedback rebut de professors i companys i de les supervisions de la seva coaching.

 

Objectius:

 • Adquirir una visió àmplia i completa del coaching, integradora de diferents estils de coaching i d’espais d’aplicació des del coaching personal fins al professional i de desenvolupament del lideratge
 • Desenvolupar les competències i habilitats fonamentals del coaching que permeten desenvolupar el potencial de persones i col·lectius
 • Aprendre eines pràctiques, aplicables a qualsevol procés o conversa de coaching per a millorar l’acompliment de les persones
 • Preparar a l’alumne que desitgi certificar-se com coach professional per ICF, amb una formació de desenvolupament competencial molt completa i aprovada per ICF
 • Capacitar a l’alumne per a exercir el coaching en entorns professionals i organitzacionals, completant el seu currículum amb continguts de coaching i sistèmics i un títol de Postgrau en Coaching Professional i Sistèmic

 

Classes presencials, supervisió i coaching personal amb un coach professional certificat

Els cinc primers mòduls formatius són comuns amb la formació Coaching Professional. El sisè mòdul és específic del Postgrau i aporta els continguts sistèmics i d’ampliació. Tots els mòduls es cursen en format cap de setmana, amb classes presencials a Barcelona el divendres a la tarda i el dissabte; amb l’excepció del primer mòdul, Introducció al coaching, que es cursa en format intensiu en un únic cap de setmana i inclou classe en diumenge al matí..

A més de les classes presencials, cada alumne gaudirà d’un procés de coaching personal i per a això tindrà assignat un coach professional certificat, amb el qual desenvoluparà un procés de coaching personal de 4 sessions.

En finalitzar la formació amb èxit, que a més de les classes i les pràctiques inclou la realització d’un treball de síntesi final i una prova d’aptitud durant l’última classe, l’alumne obté dos diplomes, el diploma “Postgrau en Coaching Professional i Sistèmic” de l’Institut Gestalt que acredita 150 hores de formació i també el diploma de “Formació en Coaching Professional ACSTH de 125 h aprovada per ICF”.

 

Taller gratuït de presentació:

17 de setembre de 2019 a les 19h

 

Requisits:

Tenir formació universitària (grau o llicenciatura) o experiència en la direcció o gestió de persones (es revisarà cada cas). Els alumnes que no compleixin aquests prerequisits poden cursar la Formació en Coaching Professional.

 

Per a més informació pots descarregar-te aquest PDF

 

Formadors: 

Montse Cascalló. Coach professional certificada PCC per ICF i coach Co-actiu per CTI, Coach d’Equips i Sistemes, esportiu i de lideratge. Amb més de 2200 hores d’experiència en coaching. Enginyera IQS i Llicenciada en Ciències Químiques per la URL amb més de 20 anys d’experiència professional a IBM. Màster en Psicologia de l’Esport (UAB). Amb formació en lideratge, Psicologia Positiva, PNL, Wingwave® i consultora DISC. Co-Autora del llibre “PNL & Coaching, una visión integradora”. Directora de les formacions de Coaching Professional, d’Equips i Esportiu de l’Institut Gestalt i del curs d’Intel·ligència Emocional amb Psicologia Positiva.

Marga de l’Olmo. Coach professional certificada PCC per la ICF i Coach Ontològic NCC per Newfield Network. Practitioner en Intel·ligència Emocional per Six Seconds i Coach d’Equips per l’Escola Europea de Coaching. Formada en Comunicació NoViolenta. Llicenciada en Veterinària (UAB) i Màster en Biotecnologia Alimentària per ETSEIB (UPC). 20 anys d’experiència a Nestlé com a consultora i directiva i com D.G. de Pimes. Directora de formacions de Coaching Professional, Coaching d’Equips i del curs d’Intel·ligència Emocional amb Psicologia Positiva de l’Institut Gestalt.

Jordi Vilá. Coach professional certificat MCC per ICF i CPCC per CTI, format en coaching d’Equips, relacions i sistemes per CRR. Màster en Direcció de RR.HH. per EADA, PDD pel IESE. Màster en Ecologia Emocional, formació en CNV i Eneagrama. Formador al Màster en Coaching i Lideratge de la UB. Director del Màster en Desenvolupament Directiu, Intel·ligència Emocional i Coaching EAE BS. Director del curs de Coaching d’Equips i de la formació Excel·lència Directiva de l’Institut Gestalt. Autor del llibre “L’èxit ets tu” i “Sense por al conflicte. El retorn de Chuky”.

Marga Baró. Coach professional i co-actiu. Acompanya a persones, equips i organitzacions en procés de canvi. Formadora de Programació Neurolingüística (PNL), de Constel·lacions Familiars/Sistèmiques i de Coaching (individual i d’equips i sistemes). Formada en Coaching de Vida (ACC per ICF), d’Equips i d’Organitzacions (ORSC), Wingwave®, Constel·lacions Familiars i Sistèmiques, Constel·lacions Organitzacionals, Entrenament sistèmic per a temes de Salut, Teràpia Gestalt, Bioneuroemocion, PNL, Hipnosi Eriksoniana, Narrativa terapèutica i Cuentoterapia. Llicenciada en Geografia i Història.

Programa de contenidos

Mòdul 1: INTRODUCCIÓ Al COACHING

 • Presentació i definició de coaching
 • Història, i filosofies de coaching
 • Comunicació del coach: Escolta i Preguntes
 • Coaching: Competències i Procés
 • Treball amb Objectius
 • Visualització, Visió de Futur
 • Aprenentatge i Canvi

 

Mòdul 2: CREANT LA RELACIÓ I L’ESPAI DEL COACHING

 • Canvi d’Observador, model OAR
 • L’escolta activa pilar de la relació de coaching
 • Codi ètic i deontologia del coach
 • La presència, reconèixer al coachee
 • Generar confiança i confiar en la grandesa del coachee
 • Treballar els valors per a identificar l’essència

 

Mòdul 3: GENERAR AUTOCONEIXEMENT i APRENENTATGE

 • Emocions i coaching, Estats d’Ànim
 • L’ús de les metàfores i la intuïció en el coaching
 • Les disposicions corporals
 • Les preguntes potents i Feedback
 • Creences i sabotejadors del canvi
 • Sessions de coaching supervisades

 

Mòdul 4: FACILITAR EL CANVI I ELS RESULTATS

 • L’aliança de coaching i la sessió de descobriment
 • Acció, base de l’aprenentatge i canvi
 • Objectius a llarg i curt termini. Plans d’acció
 • El poder del llenguatge, Actes lingüístics i distincions lingüístiques
 • Gestió del progrés i desenvolupament de la responsabilitat
 • Sessions de coaching supervisades

 

Mòdul 5: AMPLIANT LA VISIÓ DEL COACHING

 • El líder-coach, aplicant el coaching al lideratge
 • Coaching d’Equips
 • Integrant aprenentatges. Lliurament de diplomes ACSTH

 

Mòdul 6: COACHING SISTEMICO

 • La teoria O del canvi
 • Les lleis sistèmiques, Comprendre el sistema
 • Eines de coaching sistèmic
 • Coaching organitzacional, emocions col·lectives
 • Coaching en entorns empresarials
 • Síntesis d’aprenentatges de coaching
 • Prova d’avaluació i tancament del Postgrau

 

150h de formació, que inclouen classes presencials, supervisió, coaching personal amb un coach professional certificat, treball de l’alumne i prova final d’avaluació.

Metodología de trabajo

Formació presencial, totalment pràctica i vivencial, que permet aprendre des de l’experiència i la vivència personal d’exercicis i pràctiques. Un grup expert de professors imparteixen els continguts facilitant a l’alumne el procés de comprendre i practicar les competències comunicatives pròpies del coaching.

L’alumne aprèn a partir de les experiències formatives facilitades pels professors, també del feedback rebut de professors i companys i de les supervisions de la seva coaching. A partir del mòdul 2 es realitzaran entre classes exercicis, lectures i pràctiques d’integració per a practicar l’après, perquè practiqui en els seus espais professionals i personals els aprenentatges que va adquirint.

A més de les classes presencials, cada alumne gaudeix durant el curs, d’un procés de coachingpersonal que facilitarà el seu desenvolupament personal i professional. Per a això cada alumne tindrà assignat un coach certificat professional amb el qual desenvoluparà un procés de coaching personal de 4 sessions.

En aquesta formació es fa especial èmfasi en l’aprenentatge pràctic i en l’adquisició de les competències de coaching necessàries per a incorporar el coaching al lideratge i per a arribar a ser un coach professional.

Sistema de evaluación

L’assistència a tota la formació, la participació activa en les dinàmiques i la realització dels exercicis proposats en classe són el primer prerequisit necessari per a aconseguir el diploma del curs. L’assistència a classe és absolutament necessària per a aprovar el curs i obtenir el diploma ACSTH d’ICF.

Per a obtenir el títol de Postgrau en CoachingProfessional i Sistèmic, l’alumne completarà un treball sobre el coaching que presentarà abans de finalitzar l’últim mòdul (data límit de lliurament 22 febrer) i haurà de superar una prova final d’avaluació de la seva coaching que es realitzarà durant l’última classe del postgrau, el dia 29 de febrer.

 

Diploma:

En acabar el curs, els alumnes que hagi seguit la formació amb bon aprofitament i hagin acabat les pràctiques i tasques del curs i superat la prova d’avaluació final, rebran dos diplomes:

 • Diploma POSTGRAU en COACHINGPROFESSIONAL I SISTEMICO del INSTITUTGESTALT de 150h.
 • Diploma Formació competencial en Coachingaprovada per ICF, ACSTH de 125 h.

Per a obtenir el títol de Postgrau en Coaching Professional i Sistèmic, l’alumne haurà de completar un treball sobre el coaching que presentarà abans de finalitzar l’últim mòdul i superar una prova final d’avaluació que es realitzarà durant l’última classe el dia 29 de febrer.

 

Calendario y duración

Dates:

 • Mòdul 1: 27, 28 i 29 de setembre de 2019
 • Mòdul 2: 4 i 5, 18 i 19 d’octubre de 2019
 • Mòdul 3: 8 i 9, 22 i 23 de novembre de 2019
 • Mòdul 4: 13 i 14 de desembre de 2019 i 10 i 11 de gener de 2020
 • Mòdul 5: 31 de gener i 1 de febrer de 2020
 • Mòdul 6: 14 i 15, 28 i 29 de febrer de 2020

L’avaluació final i lliurament de títols es realitza durant l’última sessió formativa.

 

Horaris:

 • Mòdul 1 (Introducció al coaching): Es cursa en un cap de setmana únic, de divendres a diumenge. Divendres de 16.30 a 21.30, dissabte de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.30, diumenge de 9.30 a 16:00h.
 • Mòduls 2 a 6: Es cursen en cap de setmana, amb classes divendres de 17.00 a 21.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19:30h.

Back To Top