skip to Main Content

FORMACIÓ EN TERÀPIA GESTALT – CURS BÀSIC

Fecha inicio actividad: 22/10/2018
Facilita: Equip Gestalt
Frecuencia: Encuentros semanales

2,000

Aquest curs se centra en dos aspectes que es desenvolupen en paral·lel. D’una banda prendre contacte, adquirir i assimilar els principals aspectes teoricopràctics de l’enfocament gestàltic. I d’altra s’emfatitza en el treball d’evolució personal dels participants en el context de grup.

Back To Top