skip to Main Content

INTRODUCCIÓ A LA PNL: TRANSFORMA TEUS CREENCES PER TRANSFORMAR LA TEVA VIDA

Fecha inicio actividad: 15/09/2018
Facilita: Xavier Florensa

80

En aquest taller introductori a la PNL, es desenvoluparan les bases de la PNL i treballarem per canviar aquestes creences que ens dificulten algun aspecte de la vida.

Back To Top