skip to Main Content

PRACTITIONER EN PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

Fecha inicio actividad: 25/10/2019
Frecuencia: Encuentros mensuales

160 1,600

Aforo completo

MODALITAT MENSUAL.

Aquest curs didàctic-experiencial se centra en l’Autoconeixement i la comprensió de l’experiència subjectiva (el nostre “mapa” del món), en el desenvolupament d’una nova actitud més sana enfront de nosaltres mateixos i als altres; així com en l’aprenentatge i maneig de les més modernes tècniques i principals models en Comunicació, Canvi i Excel·lència: personal, relacional, professional i social.

Descripción

És el primer nivell en l’aprenentatge de la PNL i se centra en comprendre el funcionament humà i l’ús dels models principals d’Autoconeixement, Comunicació i Canvi. El programa Practitioner contempla els fonaments de la Programació Neurolingüística i serveix de base per als ensenyaments superiors d’aquesta disciplina.

 

Formadores:

Aina Olivé. Formació de Teràpia Gestalt. Practitioner PNL, Màster Practitioner, Màster en PNL & Coaching. Trainer en PNL i Epistemologia de la PNL. Màster en Hipnosi Ericksoniana (Institut Gestalt). Membre Didacta de l’AEPNL. Membre de l’equip docent de PNL de l’Institut Gestalt de Barcelona. Formació EMDR (Eye Movement Desinzitacion and Reprocessing). Formadora de Wingwave Coaching acreditada pel Besser Siegmund Institut (Hamburg). Co-autora del llibre “PNL & Coaching, una visión integradora” Editorial Rigden.

Núria Orriols. Coach, terapeuta i formadora. Formació completa en PNL. Membre didacta acreditada per l’AEPNL. Coach Wingwave® i formadora acreditada pel Besser-Siegmund Institut d’Hamburg (Alemanya).

 

Conferència gratuïta de presentació: 27 de setembre de 2019 a les 20h

Programa de contenidos

Per accedir a la formació en PNL cal la participació prèvia en un mòdul d’introducció a la PNL, que es realitza en diverses ocasions al llarg del curs, on s’obtenen les bases per a l’accés al nivell Practitioner en PNL, tant en modalitat setmanal com a la mensual. També es pot realitzar el nivell Practitioner en règim intensiu. En aquest cas el nivell introductori ja està inclòs en el mateix intensiu, per la qual cosa no cal fer-ho abans.

 

Continguts:

 • Arrels històriques i evolució de la PNL.
 • Pressuposicions de la PNL.
 • Construcció de l’experiència subjectiva. El mapa personal de la realitat.
 • Etapes i nivells de l’aprenentatge.
 • Calibratge i agudesa sensorial.
 • Creació de sintonia (rapport).
 • Escolta activa i realimentació (Feedback).
 • El cercle comunicatiu.
 • Posicions perceptives.
 • Sistemes representacionals.
 • Predicats i accessos oculars dels sistemes representacionals.
 • Tipus de conflictes i tipus de canvis.
 • El model P.O.P.S.
 • Estratègies mentals.
 • El procés de canvi. Estat Present i Estat Desitjat.
 • Pont al futur.
 • Disseny i consecució d’objectius.
 • Metaobjetivos.
 • Submodalitats.
 • Congruència / incongruència.
 • Estat associat / dissociat.
 • Àncores: mètodes i procediments.
 • Gestió d’estats emocionals. Intel·ligència emocional.
 • Metamodel del llenguatge.
 • Model Virginia Satir.
 • Introducció a la Hipnosi: Model Milton.
 • Modalitats d’intervenció comunicativa.
 • Introducció a les Metàfores.
 • Nivells lògics i alineament.
 • Model de l’Cruixit (Swish).
 • Estratègia de motivació: Godiva.
 • Generador de nous comportaments.
 • Ecologia i canvi en PNL.
 • Detecció i integració de polaritats.
 • Resolució de conflictes interpersonals.
 • Canvi d’història personal.
 • Cura ràpida de fòbies.
 • Reenquadrament d’experiències limitants.
 • Tall de dependències emocionals.
 • Identificació i canvi de creences limitadores.
 • Introducció als Metaprogrames.
 • Introducció a la línia del temps.
 • Cercle de l’excel·lència.
 • El Nord personal.
 • Aplicacions de la PNL a diferents contextos.

 

Objectius:

 • Desenvolupar poder personal entès com plena congruència interna, harmonització d’objectius i valors personals, i la capacitat d’acceptar el que som i prendre riscos per fer els canvis pertinents en les nostres vides i entorn.
 • Ajudar els altres a comprendre millor qui són, a canviar els seus comportaments, maneres de pensar o vivències emocionals, perquè optimitzin el seu desenvolupament i refermen la seva identitat.
 • A les persones que desitgin un compromís d’aprenentatge i desenvolupament personal constant, a favor d’una major satisfacció i qualitat de vida.
 • Desenvolupar una qualitat profunda de relació amb tu mateix i amb els teus persones estimades, amics, companys, clients, etc., augmentant el teu coneixement i el dels altres.
 • Comprendre com les persones creem les nostres experiències i resultats i així poder descobrir i modelar les capacitats de persones eficaços en diferents àmbits: afectiu, teràpia, empresa, creativitat, esport, formació, etc.
 • Desenvolupar les teves qualitats com a comunicador i observador, obtenint millors resultats tant en el personal com professional.
 • Tenir la capacitat de tractar amb les vivències emocionals, comprenent-i manejant-perquè es converteixin en aliats i sustentadors vitals dels nostres processos, de manera que, per exemple, puguem fer tant una presentació pública important, com manejar una entrevista amb recursos o saber transitar per una crisi vital.
 • Comprendre i reconèixer els ingredients del canvi humà per posar-los al servei de la nostra felicitat personal i col·lectiva.
 • Aprendre a resoldre els conflictes interpersonals i les contradiccions internes, tant les pròpies com les dels altres.
Metodología de trabajo

Per facilitar la integració i l’aprenentatge dels diversos continguts dels cursos, vam crear un clima en el qual gaudir aprenent és un dels seus primers objectius.

Així mateix, l’equip de formadors de l’Institut Gestalt, aportant les seves pròpies experiències personals i formatives, facilita que cada curs es desenvolupi en base a:

 

 • Demostracions i breus desenvolupaments teòrics que faciliten la comprensió dels continguts del curs.
 • Participació activa per part de cada participant.
 • Experiències pràctiques per exercitar-se en el maneig dels recursos, tècniques i habilitats presentades en cada sessió amb la posterior anàlisi dels resultats.
 • Entrenament en els diversos rols de la comunicació (Comunicador, Client i Observador), facilitant així un aprenentatge integral.
 • Suport constant a l’alumne per part de l’equip de formadors i ajudants durant tot el curs.
 • Metodologia d’aprenentatge emprant diversos models referencials de comunicació i canvi, que formen part del nostre bagatge formatiu en altres enfocaments, enriquint així l’aprenentatge en PNL.
Sistema de evaluación

El curs serà vàlid en completar la assitència a aquest, realitzant els exercicis proposats per la part docent.

 

Certificació: Aquesta formació està avalada per l’Institut Gestalt, l’Associació Espanyola de PNL i aprovada per ICF amb 90 crèdits de formació continuada CCE. Realitzant un treball de fi de curs, l’AEPNL atorga més el títol de Practitioner Diplomat en PNL.

Calendario y duración

Modalitat: Mensual en divendres i dissabte.

Dates:

 • 25 i 26 d’octubre
 • 29 i 30 de novembre
 • 13 i 14 de desembre de 2019
 • 17 i 18 de gener
 • 14 i 15 de febrer
 • 13 i 14 de març
 • 17 i 18 d’abril
 • 15 i 16 de maig
 • 19 i 20 de juny de 2020

 

Horaris: Divendres de 18 a 21h i dissabtes de 10 a 20h.

Back To Top