fbpx skip to Main Content
Rosa Creixell

Rosa Creixell

Terapeuta Gestàltica (Institut Gestalt).

Membre Titular de la AETG.

Membre Didacta de la AETG

Membre Supervisor de l’AETG

Docent a la Formació Gestalt.

Docent a la Formació Corporal.

Postgrau en Gestalt-coach.

Màster en Teràpia Breu Estratègica.

Formada en Psicoteràpia Integrativa Programa SAT de Claudio Naranjo.

Formada en PNL.

Formada en Teràpia Corporal Integrativa.

Pertany a la Fundació Riu Obert Internacional (Moviment Vital-Expressiu i Tècniques Psico-corporals per al Desenvolupament Humà). Habilitada per impartir Moviment i Treball Sobre Sí, grupal i individual.

Compassion Cultivation Training (CCT).

Formada en Art, Disseny Tèxtil, Disseny Gràfic i Expressió plàstica.

Il·lustradora.

Back To Top