fbpx skip to Main Content
Rosa Mata

Rosa Mata

Terapeuta Gestalt. Membre titular de la AETG (Associació Espanyola de Teràpia Gestalt).
Membre Didacta per la AETG. Membre Supervisor per la AETG.
Master en Teràpia Breu Estratègica.
Practitioner en PNL. Formada al programa SAT amb Claudio Naranjo.
Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Diplomada en infermeria.
Postgrau en Antropologia aplicada al benestar social.
Postgraduada en bioètica.
Programa MBSR (Mindfulness- Based Stress Reduction)
Formació d’instructors del protocol MBCL-Mindfulness-Based Compassionate Living)

Back To Top