skip to Main Content
Sílvia Lobera

Sílvia Lobera

Educadora social per la UAB. Col·legiada núm. 10630

Terapeuta Gestalt. Membre adherent de la AETG

Formada en Psicoteràpia Integrativa i Eneagrama en el Programa SAT de Claudio Naranjo

Formada en Coaching i PNL

Experiència d’intervenció en salut mental comunitària, serveis diürns d’atenció per a persones joves ex-tutelade i en serveis socials especialitzats per a persones amb discapacitat

Back To Top