skip to Main Content
Tere Batanás

Tere Batanás

Coordinadora de l’Àrea Gestalt

Directora de l’Àrea Social de l’Institut Gestalt.
Psicòloga (UAB – col·legiada núm 15446).
Terapeuta Gestalt.
Membre Titular de la AETG

Gestalt-coach.

Màster en Drogodependències (UB). Especialista en el tractament del comportament addictiu.

Back To Top