skip to Main Content
Programació Neurolingüística
Definició

Més de 25 anys oferint PNL de qualitat

“La PNL és el desenvolupament d’un actitud que deixa rere seu un estel de tècniques” Richard Bandler.

A finals dels anys setanta dos investigadors, Richard Bandler (matemàtic, informàtic i psicoterapeuta) i John Grinder (catedràtic universitari de lingüística), es van plantejar les següents preguntes: “Què fa que algunes persones siguin comunicadores tan carismàtiques i eficaces?” i “Com aconsegueixen alguns/es terapeutes canvis tan ràpids i duradors en els seus pacients?”.

Es plantejaven, en definitiva, quina és la clau i l’estructura que utilitzaven les persones destacades, eficaces i elegants en àmbits tan diversos com la comunicació, el canvi, la creativitat i la realització dels seus objectius.

El mètode que van triar per donar resposta a les seves preguntes va ser observacional, pragmàtic i ateòric: van observar i modelar el que feien tres grans mags de la comunicació i el canvi: Fritz Perls (terapia Gestalt), Virginia Satir (terapia familiar) y Milton Erickson (hipnosis).

En la seva investigació no van acudir a les teories que utilitzaven aquestes persones, sinó a la observació del que feien i com ho feien: van modelar, desenvolupar i exposar les configuracions eficaces utilitzades inconscientment per aquestes persones (estructures lingüístiques, de comunicació, d’integració de conflictes i d’actualització de recursos personals), explicitant les pautes del seu mestratge i mostrant que la seva màgia tenia una estructura que podia ser ensenyada i apresa.

Definició

Podem definir la PNL com la ciència i l’art que estudia el funcionament de la ment, el pensament, les emocions, el cos i el que més genèricament podem denominar “experiència subjectiva”, a partir de:

 • L’observació de les capacitats humanes en persones que, en qualsevol àmbit, les han desenvolupat de forma excel·lent.
 • El modelatge de les pautes i estructures internes que possibiliten aquesta mestria.

La PNL ha desenvolupat estratègies i eines que -si es parteix d’un bon model- qualsevol pot aprendre: estratègies i eines aplicables a la teràpia, a l’aprenentatge, a la negociació, a la creativitat, a la consecució dels objectius, a la comunicació o a altres temes més específics com la resolució de dols, de fòbies, de pautes addictives, de conflictes afectius, etc., per anomenar només uns quants.

Al conjunt dels seus estudis, Bandler i Grinder, els van denominar Programació Neurolingüística (PNL) i, des dels seus primers treballs a finals dels anys 60, aquesta sistematització no ha parat d’evolucionar, creant noves aportacions i models en moltes àrees d’aplicació: comunicació, teràpia, empreses i institucions, gestió de les organitzacions, educació, salut, esports, publicitat, art, etc.

Actualment, la PNL s’ha convertit en un dels enfocaments més exitosos i eficaços per a l’assoliment de resultats desitjats en molts àmbits de l’activitat humana gràcies a:

 • L’àmplia varietat de models aplicats, tècniques i conceptes que aporta.
 • El seu enfocament eminentment pràctic, immediatament operacional, centrat en solucions i en el desenvolupament estable dels recursos personals.
 • Ser un abordatge integrador que tracta els diferents tipus de canvis que puguin ser necessaris o pertinents en una situació donada: canvis  correctius (corregir el que no funciona), canvis generatius (millorar el que hauria de funcionar) i canvis evolutius (crear quelcom completament nou).
Facilita

Equip de PNL de l’Institut Gestalt.

A qui li interessa la PNL?
 • A tots els/les professionals de la relació d’ajuda, de la comunicació, de l’ensenyament, del coaching i de la salut en general.
 • A tots els formadors i professionals de l’educació.
 • A totes les persones que desitgen desenvolupar i optimitzar els seus recursos personals.
 • A les persones interessades en el seu autoconeixement i creixement personal.
 • A tots els/les comunicadors/es professionals, directius/ves, caps de personal i d’equip, publicistes, comercials, etc. En definitiva, a tota persona que vulgui assolir una comunicació de qualitat, influenciant amb honestedat.
Metodologia d'aprenentatge

Per facilitar la integració i aprenentatge dels diversos continguts dels cursos, creem un clima en el que poder gaudir aprenent és un dels primers objectius.

Així mateix, l’equip de formadors de l’Institut Gestalt, aportant les seves pròpies experiències personals i formatives, facilita que cada curs es desenvolupi en base a:

 • Demostracions i breus desenvolupaments teòrics que faciliten la comprensió dels continguts del curs.
 • Participació activa per part de cada participant.
 • Experiències pràctiques per exercitar els recursos apresos, les tècniques i les habilitats presentades en cada sessió amb la posterior anàlisi dels resultats.
 • Entrenament en els diversos rols de la comunicació (Comunicador/a, Client/a i Observador/a), facilitant així un aprenentatge integral.
 • Suport constant a l’alumne/a per part de l’equip de formadors i observadors durant tot el curs.
 • Metodologia d’aprenentatge emprant diversos models referencials de comunicació i canvi, que formen part del nostre bagatge formatiu en altres enfocaments, enriquint així l’aprenentatge en PNL.
 • Dossier per al participant amb el corresponent material teòric adaptat a cada nivell d’aprenentatge.
Back To Top