skip to Main Content
Programació Neurolingüística
Definició

“La PNL és el desenvolupament d’un actitud, que deixa rere si un estel de tècniques” Richard Bandler.

“La PNL és el desenvolupament d’un actitud, que deixa rere si un estel de tècniques” Richard Bandler.

A finals dels anys setanta dos investigadors, Richard Bandler (matemàtic, informàtic i psicoterapeuta) i John Grinder (catedràtic universitari de lingüística) es van plantejar les següents preguntes: “Què fa que algunes persones siguin comunicadors tan carismàtics i eficaços?” i “Com aconsegueixen alguns terapeutes canvis tan ràpids i duradors en els seus pacients?”.

Es plantegen en definitiva quina és la clau i l’estructura que manejaven persones destacades, eficaços i elegants en àmbits tan diversos com la comunicació, el canvi, la creativitat i la realització dels seus objectius.

El mètode que van triar per donar resposta a les seves preguntes va ser observacional, pragmàtica i ateòrica: van observar i modelar el que feien tres grans mags de la comunicació i el canvi: Fritz Perls (terapia Gestalt), Virginia Satir (terapia familiar) y Milton Erickson (hipnosis).

En la seva investigació no van acudir a les teories que manejaven aquestes persones, sinó a la observació del que feien i com o feien: van modelar, desenvolupar i exposar les configuracions eficaces utilitzades inconscientmente per aquestes persones (estructures lingüístiques, de comunicació, d’integració de conflictes i d’actualització de recursos personals), explicitant les pautes del seu mestratge i mostrant que la seva màgia tenia una estructura que podia ser ensenyada i apresa.

Definició

Podem definir la PNL com la ciència i l’art que estudia el funcionament de la ment, pensament, emocions, cos i el que més genèricament podem denominar “experiència subjectiva”, a partir de:

La observació de les capacitats humanes en persones que, en qualsevol àmbit, les han desenvolupat de forma excelent.

El modelatge de les pautes i estructures internes que posibiliten aquest metratge.

La PNL ha desenvolupat estratègies i eines que -si es parteix d’un bon model- qualsevol pot aprendre: estratègies i eines aplicables a la terapia, l’aprenentatge, a la negociació, a la creativitat, a la consecució dels objectius, a la comunicació o a altres temes més específics com la resolució de dols, de fòbies, de pautes addictives, de conflictes afectius, per anomenar només uns quants.

Al conjunt dels seus estudis, Bandler i Grinder, els van denominar Programació Neurolingüística (PNL), i des dels seus primers treballs a finals dels anys 60 aquesta sistematització no ha parat d’evolucionar, creant noves aportacions i models en moltes àrees d’aplicació: comunicació, terapia, empreses i institucions, gestió de les organitzacions, educació, salut, esports, publicitat, art, etc.

Actualment la PNL s’ha convertit en un dels enfocaments més exitosos i eficaços per a l’assoliment de resultats desitjats en molts àmbits de l’activitat humana gràcies a:

 • L’ampla varietat de models aplicats, tècniques i conceptes que porta.
 • El seu enfocament eminentment pràctic, immediatament operacional, centrat en solucions i el desenvolupament estable dels recursos personals.

Un abordatge integrador que tracta els diferents tipus de canvis que puguin ser necessàries o pertinents en una situació donada.

 • Canvis correctius: corregir el que no funciona.
 • Canvis generatius: millorar el que hauria de funcionar.
 • Canvis evolutius: crear alguna cosa completament nou.
Facilita

Equip de PNL del Institut Gestalt.

A qui li interessa la PNL?

A tots els professionals de la relació d’ajuda, de la comunicació, de l’ensenyança, del coaching i de la salut en general, etc.

A tots els comunicadors professionals, directius, caps de personal i d’equip, publicistes, comerciants, etc. En suma a tota persona que vulgui assolir una comunicació de qualitat, influenciant honestament.

A tots els formadors i professionals de l’educació.

A totes les persones que desitgen desenvolupar i optimitzar els seus recursos personals.

A les persones interessades en el seu autoconeixement i creixement personal.

Metodologia d'aprenentatge

Per facilitar la integració i aprenentatge dels diversos continguts dels cursos, cream un clima en el que poder disfrutar aprenent és un dels primers objectius.

Així mateix, l’equip de formadors de l’Institut Gestalt, aportant les seves pròpies experiències personals i formatives, facilita que cada curs es desenvolupa a base de:

 • Demostracions breus desenvolupaments teòrics que faciliten la comprensió dels continguts del curs.
 • Participació activa per part de cada participant.
 • Experiències pràctiques per exercitar-se en el maneig dels recursos, tècniques i habilitats presentades en cada sessió amb la posterior anàlisi dels resultats.
 • Entrenament en els diversos rols de la comunicació (Comunicador, Client i Observador), facilitant així un aprenentatge integral.
 • Donar suport constant a l’alumne de l’equip de formadors i ajudants durant tot el curs.
 • Metodologia d’aprenentatge emprant diversos models referencials de comunicació i canvi, que formen part del nostre bagatge formatiu en altres enfocaments, enriquint així l’aprenentatge en PNL.
 • Dossier per al participant amb el corresponent material teòric adaptat a cada nivell d’aprenentatge.
Back To Top