Técnicas de presentación de grup

Presentació i Conducció de Grups

29 maig 2024

Com aconseguir que totes les teves intervencions en un grup siguin satisfactòries per a tu i per a l’audiència

La capacitat de realitzar intervencions de tota mena en el context d’un grup és una competència altament valorada tant a nivell personal com professional a la societat actual. Per aconseguir que totes les nostres intervencions siguin satisfactòries tant per a nosaltres com per a la nostra audiència, cal desenvolupar o millorar una sèrie d’habilitats clau. Aquestes habilitats són essencials tant si les nostres interaccions es produeixen presencialment com en línia.

 

Habilitats de comunicació

Una comunicació efectiva és fonamental per garantir que el nostre missatge arribi clarament a laudiència. Això inclou:

 • Claredat i concisió : Expressar les idees de manera clara i precisa, evitant tecnicismes o argot innecessari.
 • L’art d’escoltar : Mostrar interès per allò que diu l’audiència, responent de manera adequada i fent preguntes que fomentin la participació.
 • Ús del llenguatge no verbal : Gestos, expressions facials i moviment corporal que reforcin el missatge i mantinguin l’interès de l’audiència.

 

Habilitats de maneig de la nostra actitud davant d’un grup

La nostra actitud i comportament davant d’un grup poden influir significativament en la percepció de la nostra audiència. És important:

 • Confiança : Projectar seguretat en un mateix per generar confiança i credibilitat.
 • Empatia : Entendre i connectar amb els sentiments i les perspectives de l’audiència.
 • Flexibilitat : Adaptar-nos a les necessitats i reaccions del grup, modificant l’enfocament si cal.

 

Habilitats per utilitzar l’espai

Lús efectiu de lespai pot ajudar a mantenir latenció de laudiència i fer la presentació més dinàmica i accessible. Per això és necessari:

 • Moviment estratègic : Desplaçar-vos per l’espai per mantenir l’atenció i crear proximitat amb diferents parts del grup.
 • Ús de suports visuals : Utilitzar presentacions, gràfics i altres materials visuals per reforçar el missatge.
 • Control de l’entorn : Assegurar-nos que l’espai estigui ben organitzat i lliure de distraccions, creant un ambient propici per a l’aprenentatge i la interacció.

 

Utilitzar la meva millor versió facilita la consecució dels objectius.

En qualsevol tipus d’intervenció amb un grup de persones, a més de conèixer molt bé el contingut que proposarem o exposarem i de les habilitats esmentades, és important el nostre estat intern, que és el que ens permetrà ser la millor versió d’una i un mateix. És interessant explorar, conèixer i millorar els nostres recursos interns i habilitats personals per fer amb èxit qualsevol treball o intervenció.

Als entorns empresarials, hi ha dues expressions que ajuden a definir els dos elements essencials a l’hora de treballar amb un grup:

Les hard skills són els coneixements tècnics i les habilitats específiques necessàries per fer les nostres intervencions, el coneixement del tema, la nostra formació i els aprenentatges integrats a partir de la nostra experiència laboral.

Les soft skills són les competències que es relacionen amb les habilitats personals i les capacitats interpersonals, com l’empatia, les habilitats socials, la creativitat, la intel·ligència emocional, la capacitat d’aprenentatge o el pensament analític. Les competències personals tenen a veure amb la nostra manera de pensar, sentir i ser, cosa que també és important treballar per millorar i garantir que sempre estaran disponibles per a nosaltres en les nostres intervencions en un grup.

 

Lestructura necessària per a lèxit de la intervenció.

Finalment, necessitem recolzar-nos en una estructura, amb els apartats corresponents, per preparar eficaçment les nostres intervencions. Aquesta estructura ens ha de facilitar expressar i concretar els objectius per a cada ocasió i, en funció d’aquestes fites establertes, saber quines accions o intervencions realitzar per aconseguir-les. Gràcies a la nostra preparació prèvia, també tindrem elements objectius que ens ajudaran a saber, en el transcurs de la nostra intervenció, que anem pel bon camí per aconseguir allò planejat. Així mateix, és útil, de vegades, tenir una proposta alternativa per si la necessitéssim durant la feina. Aquesta estructura ens garantirà l’èxit i alhora ens permetrà improvisar i ser flexibles si volem.

 

La pràctica intensiva facilita laprenentatge.

Tots aquests elements necessaris per obtenir i millorar les habilitats exposades a dalt conformen els continguts del Màster en Tècniques de Presentació i Conducció de Grups . Aquesta formació suposa una experiència immersiva de deu dies en què realitzem pràctiques diàries de la teoria que es va exposant a cada bloc, metodologia que afavoreix la total integració dels recursos.

El programa està adreçat a totes les persones que fan qualsevol tipus de treball amb grups: una xerrada, una proposta experiencial, una presentació de producte o servei, una classe de qualsevol matèria, una exposició del contingut d’un nou projecte dins d’una organització, una conferència, la presentació d’un llibre i qualsevol altra situació en què estiguem davant d’un grup, ja sigui d’uns quants components o un nombre elevat de participants.

 

Xavier Florensa

PNL-Coach i Terapeuta Gestalt. Format a Coaching Wingwave®, Coaching Sistèmic, Coaching Esportiu i Coaching Generatiu. Acompanya persones i parelles en moments de canvi o dificultat.

 

Formacions relacionades:

Máster en Técnicas de Presentación y Conducción de Grupos – Trainer’s Training

Per estar informat de l’actualitat pots seguir-nos al nostre instagram.

 

 

 

 

 

Subscriure'm

  Inscriu-te

   Sol·licita més informació

    Sol·licita més informació

     Sol·licita una sessió informativa