INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L.

Finalitat: L’atenció de sol·licituds de diversa mena per part de l’usuari, e-commerce i enviament de newsletter, en el seu cas.

Legitimació: Consentiment de l’interessat/da.

Drets: L’usuari té el dret a l’accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancelació o oposició al tractament de dades mitjançant el correu electrònic indicat o al domicili social indicat.

Conservació: Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necesari per a la gestió de la relació. En el cas d’haver-se donat d’alta a la newsletter, mentre estigui donat/da d’alta.

Delegat de Protecció de Dades: El delegat de Protecció de dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es).

Informació sobre el tractament de dades per a l’enviament de comunicacions des de GESTALT FORMACIÓ CONTINUADA, S.L.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cada una de les comunicacions rebudes mitjançant el mecansime habilitat a l’efecte.