La Pedagogia Sistèmica i allò Transgeneracional amb l’Angélica Olvera

Angélica Olvera exposa que “ la Pedagogia Sistèmica s’ensenya des del profund respecte i amor per la vida, aquest respecte i aquest amor comencen per un/a mateix/a i això comporta demanar permís als que ens van permetre ser”.

La Pedagogia Sistèmica exerceix un paper fonamental en la humanització de l’educació, en promoure la convergència entre l’esfera cognitiva i afectiva. Aquesta aproximació també cerca atorgar dignitat a les arrels i la identitat de totes les persones. Aquesta perspectiva fomenta el desplegament màxim del potencial de les noves generacions. Contribuint a l’organització i enfortiment de les relacions interpersonals, de manera que cada persona trobi el seu lloc i les generacions futures puguin assolir el màxim potencial.

Com a resultat de l’aplicació daquests principis, es generen entorns de convivència positiva als centres educatius. Aquesta orientació possibilita que l’escola es configuri com un espai comunitari on totes les identitats i tipus d’intel·ligència hi troben cabuda. En aquest sentit, l’escola es concep com una entitat vibrant i dinàmica.

Inscríbete aquí >>

Aquest taller està pensat especialment per a:

 • Educadors/es, mestres/es, professors/es i professionals de l’educació en general, equips directius de centres i institucions educatives.

 • Totes aquelles persones que treballin amb nens, joves i famílies.

 • Pares/mares de família actuals o futures.

Què aconseguiràs?

 • Conéixer i practicar les bases de la visió sistèmica

 • Promoure la creació dentorns educatius caracteritzats per climes de convivència positiva

 • Concebre l’escola com a espai comú

 • Examinar la realitat educativa des d’una perspectiva tangible i intangible

 • Conèixer com la Pedagogia Sistèmica impacta en el procés d’ensenyament-aprenentatge

Programa de continguts:

 • La força de la Pedagogia Sistèmica resideix a incloure cada persona, amb els seus diversos sistemes, reconèixer-los i donar-los un lloc. Només des d’aquí podem començar a treballar. Parlem de l’interrelació del procés de treball personal dels/de les mestres, el treball amb els/les alumnes i la contextualització dins dels Ordres de l’amor de certs continguts curriculars a nivell educatiu, juntament amb la necessària inclusió dels pares/mares d’alumnes dins del procés d’educació. (Angèlica Olvera, 2004).

 • Claus per enfortir les alumnes i els alumnes respectant la seva identitat.

 • La mirada del mestre/a i la seva presència.

 • Com construir ponts i generar confiança per a un objectiu comú.

 • “Només un cor agraït aprèn”. Angélica Olvera

Dates i horari

Pendent de dates

Preu

190€

Tarifa especial per a alumnes de l'Àrea de Sistèmica a un preu de 160€. Per a comprar-ho, contactar amb marina.romero@institutgestalt.com

Observacions

Aquest taller es realitza en col·laboració amb Espai Humanista i CUDEC.

Aquest taller forma part de la Formació en Pedagogia Sistèmica.

Facilitadora:

Angélica Olvera

Creadora de la Pedagogia Sistèmica amb l'enfocament de Bert Hellinger, aplicat a l'educació a nivell internacional. Responsable de CUDEC. Investigadora i visionària amb l'educació per a la vida que ha estat guardonada amb diversos premis nacionals i internacionals.

Com aprendràs?

Presencial a Barcelona
Vivencial

Col·laboradors:

Espia humanista
CUDEC

  Inscriu-te

   Sol·licita més informació

    Sol·licita més informació

     Sol·licita una sessió informativa