coaching cnv

La Comunicació NoViolenta en el Coaching

1 agost 2023

En un món cada vegada més interconnectat, la comunicació s’erigueixi com un eix vertebral de la nostra societat. Des dels inicis de la civilització, l’ésser humà ha demostrat una innata necessitat d’expressar-se, compartir idees i comprendre el món que l’envolta. Per això, la importància de la comunicació en el nostre entorn es manifesta com una força motriu que emmotlla la nostra forma de vida i nodreix les nostres relacions. Tanmateix, en ocasions, el desafiament de la comunicació es torna apressant i es manifesten tensions, conflictes i barreres en l’entesa mútua. És aquí on la Comunicació NoViolenta (CNV) emergeix com una eina capaç de guiar-nos cap a l’empatia i l’harmonia.

 

Origens de la CNV

Remuntant-nos als seus orígens, en la dècada dels 60, la Comunicació NoViolenta va ser desenvolupada pel psicòleg Marshall Rosenberg, qui va proposar un model de comunicació per establir connexions autèntiques i respectuoses entre les persones. Basada en la premissa que tots tenim necessitats legítimes i compartim una naturalesa humana comuna, la CNV neix com una forma de comunicació que s’oposa a la violència verbal, la manipulació i el judici, i busca promoure l’empatia, la comprensió i la col·laboració.

D’aquesta manera, alguns dels pilars fonamentals de la CNV es basen en l’expressió de les nostres emocions i necessitats de manera oberta i sincera, sense culpar o atacar els altres. D’altra banda, a l’hora d’interpretar o avaluar el comportament de les persones, la CNV promou l’observació neutral, sense judici, per facilitar una comunicació més oberta i evita posar a la defensiva la persona amb qui interactuem. Així mateix, altres components fonamentals de la CNV són l’escolta empàtica, que posa atenció plena al que l’altre està dient, sense interrompre ni emetre judicis prematurs i, també, a fer peticions clares i específiques enlloc d’exigir o imposar solucions, tenint en compte les necessitats de totes les parts involucrades.

Per tot això, aquest enfocament, basat en els principis del respecte, l’empatia i la compassió, ens convida a endinsar-nos en la profunditat de la nostra experiència emocional i a comunicar-nos des d’un lloc d’autenticitat i comprensió mútua; fet que ens porta a transformar la nostra forma de comunicar-nos, cultivar relacions més saludables i aconseguir un creixement personal significatiu.

 

La CNV en el Coaching

Dins de les àmplies possibilitats d’aplicació de la CNV, aquesta es presenta com una poderosa eina que pot resultar molt útil pel desenvolupament personal i professional de les persones que acompanyen altres en el seu creixement, superació d’obstacles, persecució de metes, etc. En aquests processos de transformació, la Comunicació NoViolenta es presenta com una aliada per als coaches i els seus clients, ja que fomenta una comunicació autèntica, empàtica i efectiva, assentant les bases per a un coaching més significatiu, ajudant a generar una atmosfera de connexions profundes i comprensives que poden potenciar el procés d’autodescobriment i creixement personal del client. A continuació, explorarem algunes de les aplicacions més efectives de la CNV al Coaching.

 

Escolta activa i empatia

Una de les habilitats fonamentals en el coaching és l’escolta activa. La CNV complementa aquesta capacitat en ensenyar al coach a escoltar no només les paraules que el client expressa, sinó també les emocions i necessitats subjacents. En adoptar una actitud d’empatia, el coach pot comprendre les experiències i preocupacions del client des d’un nivell més profund, la qual cosa facilita una connexió genuïna i una entesa més significativa.

Expressió autèntica d’emocions i necessitats

Per al client, la sessió de coaching pot ser un espai segur per explorar els seus pensaments i emocions més profundes. La CNV encamina al client a expressar obertament les seves emocions i necessitats sense temor a ser jutjat o criticat. El coach, per la seva banda, esdevé un confident comprensiu i sense prejudicis, cosa que enforteix la confiança en la relació coach-client i facilita el procés d’autodescobriment.

 

Resolució de conflictes i superació de bloquejos

En el procés de coaching, poden sorgir conflictes interns o externs que obstaculitin l’avenç del client cap als seus objectius. La CNV ofereix eines per abordar aquests conflictes de manera constructiva. En identificar les necessitats i preocupacions de totes les parts involucrades, el coach pot ajudar el client a trobar solucions que satisfacin ambdues parts i superar bloquejos emocionals o mentals.

Establiment de fites clares i alineades amb valors

La CNV també pot ser una guia en el procés d’establiment de metes. En aprofundir en les necessitats i valors del client, el coach pot ajudar-lo a definir metes que estiguin en harmonia amb el seu autèntic ésser i que ressonin amb els seus valors més profunds. Això augmenta la motivació i el compromís del client amb el procés de canvi i creixement personal.

 

Enfortiment de l’autoresponsabilitat

A més, la CNV en el coaching promou la presa de responsabilitat i l’assumpció de les pròpies necessitats i emocions. Encoratjant el client a expressar-se amb claredat i responsabilitat, el coach pot empoderar-lo per prendre decisions més conscients i alinear la seva vida amb els seus desitjos més profunds.

 

En definitiva, podem concloure que la Comunicació NoViolenta esdevé una poderosa eina capaç d’enriquir significativament qualsevol procés comunicatiu i també de coaching. Amb uns valors basats en la comprensió, l’autenticitat i la resolució constructiva de conflictes, la CNV obre una forma de diàleg entre un mateix i els altres, acostant-nos a l’entesa mutu, la comprensió i l’empatia com a valors fonamentals del nostre món.

 

Carme Morilla Lima

Directora General de l’Institut Gestalt, Directora de l’Àrea de Coaching i Formada en Postgrau en Coaching Professional i Sistèmic.

 

Formacions relacionades:

Bases de la Comunicació NoViolenta

Curs de Comunicació NoViolenta (online)

 

 

 

Subscriure'm

  Inscriu-te

   Sol·licita més informació

    Sol·licita més informació

     Sol·licita una sessió informativa