que es la pnl-blog

Què es la PNL – Entrevista amb Núria Orriols

16 gener 2024

Podries explicar-nos breument què és la PNL (Programació Neurolingüística)?

Sóc formadora d’aquesta disciplina i, tot i això, em costa molt descriure què és la PNL. És complicat fer-ho amb paraules, ja que és una disciplina que no s’explica, sinó que s’experimenta; requereix ser viscuda per entendre profundament què és, i més amb la PNL que fem a l’Institut Gestalt, que es fa des d’un enfocament influenciat per la Gestalt, tenint en compte l’emoció, el cos, una PNL més holística, com som els éssers humans.

Igualment, la PNL podria explicar-se com un conjunt de tècniques o una metodologia que facilita un autoconeixement més gran en explorar com funcionem. Aborda de manera profunda la comunicació, ja sigui verbal o no verbal, incloent-hi els tres nivells dinteracció: amb tu, amb l’altre, i amb el món. Facilita aconseguir aquests canvis i objectius que desitges, així com fer un canvi d’actitud interna contribuint així a tenir una vida més plena.

 

Quins són els principis fonamentals que serveixen de base a la PNL?

En el context de la PNL, no es fa referència a principis, sinó al que s’anomena “Pressuposicions”. Aquestes pressuposicions són creences o afirmacions considerades veritables i constitueixen els pilars sobre els quals es construeix la metodologia de la PNL. Tenim en compte que la Programació Neurolingüística és una metodologia empírica, d’observació, que no està comprovada científicament, per tant, a través d’aquests pilars és on nosaltres ens enfoquem i creiem, ja que per a nosaltres aquestes pressuposicions són veritats.

Una de les pressuposicions més destacades parla que “el mapa no és el territori”. En termes de la PNL, el mapa representa les experiències, els pensaments, l’educació i les creences d’una persona, és a dir, la teva construcció interna. En canvi, el territori fa referència al context extern. Se sosté que aquests dos mai no coincideixen, ja que el mapa sempre és una interpretació del territori.

Altres pressuposicions aborden que cap mapa no és millor que un altre, que tots són diferents, i que els més flexibles tenen més opcions.

D’altres, en canvi, estan relacionades amb els recursos, entesos com els estats interns dels individus. S’entén que totes les persones tenen els recursos necessaris per dur a terme canvis. A més, se sosté que és factible transitar des del que s’anomena un estat actual cap a un estat desitjat mitjançant la utilització d’aquests recursos. Hi ha nombroses pressuposicions addicionals que es poden integrar de manera més efectiva en interioritzar la Programació Neurolingüística (PNL). Sempre dic que llegir el PNL és com llegir sobre fer l’amor, sobre la màgia, sobre la il·lusió. Et podries fer una idea, però fins que no ho sents, no ho saps.

 

Podries compartir algunes tècniques específiques que s’utilitzen a la pràctica de la PNL?

Per descriure i posar en context les tècniques que s’utilitzen a la PNL, primer vull fer l’estructura del primer nivell de formació a la PNL, què és el Practitioner, dividit en 3 grans blocs: comunicació, canvi i excel·lència personal.

Amb la comunicació, a l’àmbit de la Programació Neurolingüística aprens, entre altres continguts, a llegir persones. És un entrenament que fas per assimilar la comunicació no verbal, ensenyant-te a calibrar, a observar, a crear sintonies ia millorar les relacions. Per descomptat, la PNL també t’ajuda a descobrir quin tipus de comunicació tens amb tu mateix, quin és el diàleg intern que fas servir, i et proporciona, així, les eines per canviar i tractar-te millor. Per tant, ho podríem resumir en 3 apartats diferents: la comunicació amb tu mateix, la comunicació amb l’altre, i al tercer nivell, la comunicació amb el món.

Pel que fa a l’acompanyament al canvi, que és el segon bloc, hi ha tècniques específiques per a demandes concretes. En el seu moment va fer famosa la PNL, per exemple, la “Cura ràpida de fòbies”, que evidentment és per a les persones que pateixen una fòbia. Potser no tothom necessiti una cosa així, però hi ha aquesta possibilitat, proporcionant-te fins i tot exercicis per gestionar millor els conflictes.

Per abordar el tercer bloc, el d’excel·lència personal, també hi ha eines per gestionar els pensaments interns, per estar més en pau. Amb la PNL pots enfocar-te millor en aquesta excel·lència, tenint com a objectiu que allò que vols sentir i com vulguis viure la teva vida estiguin en sintonia.

 

A quines àrees concretes es pot aplicar la PNL amb èxit?

Aquí seré molt contundent, la resposta és absolutament en totes les àrees de la vida .

 

Com pot la PNL ser una eina útil a la nostra vida diària i en què pot ajudar-nos?

El primer que em ve al capdavant és en l’àmbit de la comunicació. Es presenta com una gran eina per prendre consciència de la importància de la comunicació i com canviar-la per millorar la relació amb un mateix i amb els altres. També ens dóna grans instruments per enfocar-nos en els nostres objectius i integrar les emocions a la vida quotidiana, reconeixent la importància de connectar amb els nostres sentiments i aspiracions, fent-nos sentir més segures i lliures.

Igualment, tinc alumnes que et diuen que estan més tranquils amb ells mateixos; d’altres, que han aconseguit fer canvis que feia temps que volien fer a les seves vides; mentre que alguns altres, m’han comentat que la PNL ha fet que es tractin millor a ells mateixos. Per tant, els canvis que pots obtenir depèn de cadascú. El que sí que pot assegurar-te és que la PNL ajuda a establir una gran connexió amb tu mateix i a desenvolupar un autoconeixement més gran, entenent de quina manera funcionem les persones en l’àmbit neurològic i a nivell emocional.

 

Com podria la PNL beneficiar els professionals de la psicologia? Quines aplicacions pràctiques té a l’àmbit terapèutic?

Crec que la PNL hauria de ser una assignatura bàsica a la formació de professionals de la psicologia. Jo mateixa soc psicòloga i vaig trobar a faltar eines que et dona la PNL, des de com establir connexió amb els pacients, millorar l’escolta, adquirir més flexibilitat interpersonal i saber llegir la comunicació no verbal. A més, la PNL proporciona tècniques concretes als psicòlegs per abordar demandes i temes terapèutics concrets.

 

Quins factors haurien de considerar aquells que estan pensant a explorar la PNL i en formar-se en aquest àmbit?

Per a tots aquells que considerin explorar la PNL jo els diria que connectin amb el seu desig veritable, que reflexionin sobre les experiències d’altres persones en escoltar que han practicat la PNL a l’Institut Gestalt. Que confiïn en la seva intuïció, i que si senten que és el moment, facin el pas.

 

Per a més informació, pots visualitzar l’entrevista al nostre canal de Youtube:

Núria Orriols

Directora de l’Àrea de PNL, terapeuta i formadora. Coach Wingwave® i membre didacta acreditada per l’AEPNL.

 

Formacions relacionades:

Practitioner en Programación Neurolingüística

Per estar informat de l’actualitat pot seguir-nos al nostre instagram

Subscriure'm

  Inscriu-te

   Sol·licita més informació

    Sol·licita més informació

     Sol·licita una sessió informativa