foto_coaching_onl_articulo

La relació entre el coaching i la Programació Neurolingüística (PNL) des d’una perspectiva integrada

1 setembre 2023

En el vast pasiatge del desenvolupament humà i el desplegament de les habilitats professionals, la interrelació entre el coaching i la Programació NeuroLingüística (PNL) emergeix com una poderosa conjunció. Aquests dos enfocaments, intrínsecament relacionats, convergeixen per formar un camí cap a l’autoconsciència, la comunicació efectiva i el canvi, personal, relacional i social.

 

La Programació Neurolingüística (PNL)

D’una banda, la Programació Neuro Lingüística configura un enfocament que se centra en l’Autoconeixement, la Comunicació (amb un mateix i amb els altres) i el canvi personal. Aquesta es basa en la idea que podem entendre i modelar actituds i patrons efectius de comportament i comunicació per després aplicar-los de manera efectiva per millorar en diverses àrees de la vida. En aquest sentit, la PNL es manifesta com una eina poderosa per a la introspecció i la transformació.

Remuntant-nos als seus orígens, la PNL es va originar en la dècada de 1970, de la mà de Richard Bandler, psicòleg i autor, que va estudiar matemàtiques i psicologia; i John Grinder, un lingüista i autor, que es va enfocar en la modelació del comportament. La seva col·laboració va descompondre patrons de terapeutes exitosos, culminant amb la creació de la PNL i la publicació del seu influent llibre “L’Estructura de la Màgia”, que va revolucionar la psicologia del moment. Tot i que la seva associació ha enfrontat controvèrsies i desacords al llarg dels anys, el seu treball conjunt a la PNL ha deixat un llegat durador en el camp de la psicologia, la comunicació i el desenvolupament personal. Amb el temps, la PNL ha estat adoptada i adaptada per nombrosos professionals en una varietat de disciplines i s’ha convertit en una eina valuosa per al canvi personal i la millora de la comunicació i el rendiment.

 

La relació entre el Coaching i la PNL

El coaching, d’altra banda, emergeix com un procés d’acompanyament d’índole no directiva que facilita el desenvolupament personal i professional a través d’una relació col·laborativa entre el coach i el coachee. A través de converses estructurades i tècniques d’indagació (com l’art de la pregunta), el coaching busca potenciar l’autoconeixement, les habilitats i l’assoliment de metes. En tractar-se d’un enfocament de gran versatilitat, aquest pot adaptar-se i aplicar-se en diverses àrees: Educació, Teràpia, Lideratge, Creixement Personal, etc., convertint-se així, en una eina essencial per al creixement i l’acompliment efectiu en qualsevol context, ja sigui personal o professional.

L’origen del coaching modern s’atribueix principalment a Timothy Gallwey, un autor i entrenador de tenis, que en la dècada de 1970 va desenvolupar el concepte de “The Inner Game” (El Joc Interior). Aquest enfocament, principalment se centrava a millorar el rendiment i l’aprenentatge en enfocar-se en la ment i l’autogestió de l’individu. Posteriorment, en la dècada de 1980, altres professionals com Sir John Whitmore, van adaptar aquests conceptes a l’àmbit empresarial i personal, contribuint a l’evolució del coaching com una disciplina estructurada i efectiva per al desenvolupament personal i professional.

 

Relació entre el Coaching i la PNL

Dissenyat per empoderar les persones a aconseguir les seves metes, millorar el seu rendiment i desplegar el seu potencial innat, el coaching troba afinitat natural amb els principis de la PNL. Per tant, els coaches que incorporen la metodologia de la PNL s’erigeixen com a acompanyants i facilitadors, obrint les portes cap a la identificació d’objectius significatius, superant obstacles i transcendint limitacions personals. Aquesta confluència dóna forma a un camí dinàmic cap al canvi sostenible i positiu.

En aquest context, la màxima del lingüista, autor i professor estatunidenc John Grinder, “El coaching és la PNL en acció”, ressona com un mantra que encapsula l’essència d’aquesta relació. Des de la seva concepció, la Programació Neurolingüística ha representat un eix que guia el camí cap a l’autoconeixement, la comunicació profunda i el canvi intrínsec. En centrar-se en els dominis de l’autoconeixement i la comunicació interna i externa, la PNL proporciona un marc sòlid per entendre i redirigir els processos de pensament, emoció i comportament. Per tant, podem concloure que el coaching s’erigeix com la realització activa dels principis fonamentals de la PNL.

Així doncs, la interacció entre aquestes dues disciplines o enfocaments de facilitació de canvis s’accentua gràcies a les interconnexions dels seus elements i tècniques compartides que es fusionen congruentment, donant lloc a una perspectiva sòlida en el desenvolupament personal, relacional i professional.

A continuació, et presentem algunes de les dimensions on aquesta relació es fa més evident i fructífera en els processos de transformació:

– Reescrivint l’experiència subjectiva: En els fonaments de la PNL, es troba l’exploració de com les persones construeixen el seu “mapa del món” intern. En el context del coaching, aquesta comprensió esdevé una eina per abordar els patrons de pensament i comportament que limiten el progrés. En aquest procés de reconfiguració, el coaching, sota la tutela de la PNL, s’erigeix com el medi per guiar les persones cap a una optimització dels propis recursos.

– Mestratge en la Comunicació: Tant la PNL com el coaching pivoten al voltant de la comunicació efectiva. La PNL, en comprendre la riquesa de la comunicació, esdevé un conjunt de tècniques per millorar la relació humana. En el context del coaching, les eines de la PNL esdevenen lents a través de les quals s’observen els patrons de comunicació, millorant les habilitats d’escolta activa i fomentant intervencions comunicatives precises que afavoreixen tant la comunicació més efectiva com la reestructuració de creences limitadores en possibilitadores.

– Facilitació del canvi transformador: La PNL no només ofereix una comprensió profunda del canvi, sinó que també presenta un arsenal de tècniques per desencadenar diferents tipus de transformacions. Des de la integració de polaritats fins a la consecució de metes i la reavaluació de creences limitants, la PNL es presenta com una guia que ens ajuda a encaminar-nos cap a una vida millorada. En el context del coaching, aquestes eines de canvi s’entrellacen per guiar els individus cap a una evolució significativa i duradora.

Com a síntesi, podem afirmar que la interconnexió entre el coaching i la PNL es presenta com un enfocament efectiu per fomentar el canvi personal, eficaç i durador. Ja sigui que aquest canvi es manifesti com una solució a un desafiament immediat, una generació de noves possibilitats o una evolució constant, el model resultant uneix aquestes dues filosofies desemboca en el benestar i la transformació de les persones.

 

El Màster en Coaching amb PNL

Des de fa molt de temps l’Institut Gestalt venim oferint la formació a Coaching amb PNL, per a les persones que desitgin accedir a aquesta nova professió d’acompanyar a les persones en els seus canvis amb la metodologia de PNL & Coaching. Per a més informació sobre el Màster en Coaching amb Programació Neurolingüística, pots consultar fent click en aquest enllaç.

 

Vicens Olivé Pibernat

Co-fundador de l’Institut Gestalt de Barcelona. Gestalt & PNL-Coach. Director del Màster en Coaching amb PNL. Autor del llibre: PNL & Coaching. Una visió integradora. Ed. Rigden.

 

 

Formación relacionada:

Máster en Coaching con PNL

 

Subscriure'm

  Inscriu-te

   Sol·licita més informació

    Sol·licita més informació

     Sol·licita una sessió informativa