mirada sistémica

Constel·lacions Organitzacionals: una mirada sistèmica a les organitzacions

13 novembre 2023

Actualment, la gestió de les organitzacions és un desafiament cada cop més complex. La creixent interconnexió de les parts que componen una entitat ja sigui una empresa, una organització social o una empresa familiar, demana un enfocament més profund i holístic. És en aquest context que la metodologia de les constel·lacions organitzacionals, nascuda fa més de dues dècades gràcies a la tasca pionera de Bert Hellinger i Gunthard Weber , ha emergit com una eina poderosa per entendre i millorar la dinàmica interna de les organitzacions. En aquest article, explorarem què implica mirar de manera sistèmica les organitzacions i com aquesta perspectiva pot impulsar l’eficiència i l’harmonia dins seu.

 

La mirada sistèmica: més enllà del que és evident

L’enfocament sistèmic es basa en la idea que una organització no és simplement la suma de les parts, sinó un sistema complex en què cada element està interconnectat. Aquesta perspectiva implica observar no només allò evident, com l’estructura jeràrquica, els procediments i els resultats tangibles, sinó també els patrons de funcionament invisibles que influeixen en el rendiment i la cohesió del grup.

Tot i l’evolució constant de la teoria i pràctica de la gestió, moltes organitzacions encara no han explorat a fons aquest enfocament. La metodologia sistèmica i les constel·lacions organitzacionals proporcionen una via per revelar i comprendre aquests patrons ocults i, el que és més important, per corregir-los i establir solucions efectives. Aquest enfocament representa un recurs valuós per a qualsevol organització que busqui millorar la seva eficiència, comunicació i relacions internes.

 

Explorant l’estructura i el funcionament organizacional

Un dels aspectes fonamentals de l’enfocament sistèmic i de les constel·lacions organitzacionals és la seva capacitat per abordar una àmplia gamma d’organitzacions i problemàtiques. Aquesta metodologia no es limita únicament a empreses comercials; també s’aplica a organitzacions socials i empreses familiars.

En el cas de les organitzacions socials, com ara ONG i fundacions, la mirada sistèmica i les constel·lacions organitzacionals poden ajudar a identificar les dinàmiques internes que poden estar obstaculitzant l’assoliment dels objectius i la missió de l’organització. Això pot incloure conflictes no resolts entre membres de l’equip, dificultats en la presa de decisions o desafiaments en la comunicació amb els beneficiaris.

A les empreses familiars, les constel·lacions organitzacionals són especialment rellevants a causa de les complexes dinàmiques que poden sorgir entre els membres de la família que també són part de l’empresa. Aquestes dinàmiques poden afectar la presa de decisions, la successió i la gestió de conflictes. La metodologia de les constel·lacions i les eines sistèmiques poden ajudar a aclarir aquestes relacions i promoure una presa de decisions més harmoniosa i eficaç.

 

Eines per a la millora contínua

L’enfocament sistèmic ofereix una sèrie d’eines i tècniques, com ara les constel·lacions organitzacionals, que es poden aplicar en diverses situacions. Algunes de les àrees clau que aborden inclouen:

 

 • Treball en equip : pot revelar dinàmiques d’equip ocultes, identificar problemes de comunicació i ajudar a construir equips més efectius.
 • Lideratge sistèmic: El lideratge és essencial en qualsevol organització. Les eines sistèmiques permeten als líders a comprendre com les seves accions i decisions impacten en la dinàmica de l’equip i l’organització en conjunt, permetent un lideratge més efectiu i conscient.
 • Metodologia de les Constel·lacions Organitzacionals: Aquesta tècnica se centra en la representació dels elements clau d’una organització, com ara departaments, processos, rols i objectius, per visualitzar les relacions i els obstacles que hi pugui haver.
 • Coaching aplicat al món organitzacional: El coaching és una eina valuosa per al desenvolupament de les habilitats i el creixement personal. La metodologia sistèmica es pot utilitzar en un context de coaching per abordar desafiaments individuals o grupals.

 

Una proposta formativa integral

Des de l’Institut Gestalt, us presentem el Màster en Eines Sistèmiques i Constel·lacions Organitzacionals que ofereix una proposta formativa completa per a aquelles persones que volen aprofundir en aquesta metodologia. Combinant aprenentatge teòric i exercicis pràctics, el programa s’enriqueix gràcies a la participació d’experts/es consultors/es i docents tant a nivell nacional com internacional. Aquesta diversitat de perspectives i experiències és una de les característiques distintives del màster.

Els/les participants en aquest programa podran adquirir les habilitats necessàries per aplicar l’enfocament i les eines sistèmiques al seu entorn laboral, cosa que es pot traduir en millores substancials en la presa de decisions, la comunicació, la resolució de conflictes i el lideratge. I també, la combinació de teoria i pràctica garanteix que els estudiants puguin integrar eficaçment aquesta metodologia al seu dia a dia.

 

Una experiència transformadora

A més del potencial per millorar l’eficiència organitzacional, el Màster en Eines Sistèmiques i Constel·lacions Organitzacionals també ofereix una experiència transformadora a nivell personal. En comprendre millor les dinàmiques sistèmiques que influeixen en les organitzacions, els/les participants poden aplicar aquests coneixements a la seva vida quotidiana, cosa que pot millorar les seves relacions interpersonals, la seva presa de decisions i la seva capacitat per afrontar desafiaments.

Aquest enfocament sistèmic no només té el potencial de beneficiar les organitzacions, sinó que també pot portar a un creixement personal significatiu. La presa de consciència de les dinàmiques subjacents a les nostres vides pot obrir la porta a un autodescobriment més gran i una comprensió més profunda de nosaltres mateixos i les nostres interaccions amb els altres.

 

Cristina Fusté

Llicenciada en dret. Consultora organitzacional experta en estratègia de negoci i RRHH.

Terapeuta Gestalt. Formada en Constel·lacions Organitzacionals i en Constel·lacions Familiars. Màster Practitioner PNL.

Facilitadora Lego Serius Play.

 

Formacions relacionades:

Màster en Eines Sistèmiques i Constel·lacions Organitzacionals

 

Subscriure'm

  Inscriu-te

   Sol·licita més informació

    Sol·licita més informació

     Sol·licita una sessió informativa