ansiedad

Hipnosi Ericksoniana i ansietat: Eines per al benestar

11 juny 2024

Es pot tractar l’ansietat amb hipnoteràpia?

La resposta curta és que la hipnosi Ericksoniana té multitud de tècniques i exercicis per tractar l’ansietat de manera efectiva. Però abans d’entrar en els beneficis potencials de la hipnosi Ericksoniana, és instructiu preguntar-se alguna cosa relativament diferent: s’ha de tractar l’ansietat? La resposta pot semblar òbvia, però precisament per això és interessant abordar-la. Si bé la noció d’ansietat és confusa, en la seva dimensió més elemental aquesta constitueix un mecanisme evolutiu, i per això adaptatiu, per a la gestió de l’estrès i dels possibles riscos del futur. Aquesta relació entre ansietat i possibilitat ha dotat aquest estat afectiu d’un cert pedigrí filosòficoexistencial que, si bé no és pertinent explorar en aquesta ocasió, té una conclusió clarificadora: preocupar-se pel futur és necessari per ocupar-se’n. Així com la por constitueix una resposta natural als perills immediats, l’ansietat pot constituir, mitjançant la capacitat imaginativa de contemplar futuribles, una resposta natural i funcional davant de riscos de l’avenir. Aquesta conclusió no té un valor merament teòric. En la meva experiència acompanyant persones amb problemes d’ansietat he observat repetides vegades que la re-significació de l’ansietat en termes d’un mecanisme natural de defensa implica no només una comprensió més gran, sinó també una major consciència en relacionar-s’hi. Aquesta consciència més gran és fonamental, alhora, per sortir d’un típic estat d’impotència que acompanya molts de nosaltres quan l’ansietat esdevé problemàtica.

 

Dit això, és evident que l’ansietat pot ser i és un problema per a molts. Això és així en la mesura que aquesta es torni disfuncional o mal adaptativa. La disfunció pot fer referència tant als efectes immediats com indirectes. Els primers fan referència a una ansietat que es presenta amb una intensitat desproporcionada i paralitzant. Els segons, a mecanismes disfuncionals de gestionar-la. En tots dos casos, com ja anticipem, la hipnoteràpia d’arrel Ericksoniana es mostra com una eina eficaç i efectiva per treballar els problemes d’ansietat. Pel que fa a aquestes virtuts, es poden distingir dos usos generals per al tractament de l’ansietat mitjançant hipnosi.

 

Hipnoteràpia en la seva dimensió pal·liativa

La primera tipologia d’usos fa referència a la hipnoteràpia en la dimensió pal·liativa, és a dir, com un conjunt de tècniques i eines que ens ajuden a gestionar els episodis d’ansietat intensa. Un dels principals símptomes que semblen associats als trastorns per ansietat és la por i la sensació de manca de control, la qual sovint constitueix un catalitzador important per als atacs d’ansietat. Un recurs molt útil és utilitzar l’ancoratge propi de l’estat hipnòtic com a resposta als primers símptomes associats a un episodi d’ansietat. En essència, la idea és que la inducció d’aquest estat pot servir com a eina per aturar efectes ansiosos de segon ordre, la causa dels quals es troba en la por de l’ansietat mateixa. En definitiva, l’objectiu és aturar els característics cercles de retroalimentació entre estat ansiós i por, donant a la persona les eines per recuperar la sensació de control davant del seu estat. A l’arrel, la finalitat última és canviar un cercle viciós entre estat ansiós i resposta basada en la por per un de virtuós en què repetició reeixida de l’exercici aporti convicció sobre el fet que no cal témer els símptomes de l’ansietat.

 

Hipnoteràpia Ericksoniana

La segona tipologia d’usos fa referència a la hipnoteràpia Ericksoniana en la seva dimensió curativa i proactiva, és a dir, com a eina per tractar les causes dels problemes d’ansietat. Gran part de les nostres respostes, en l’emocional i mental, són el resultat d’hàbits i, per tant, es poden entendre com a reaccions, davant de circumstàncies tant internes com externes, de naturalesa apresa. Una tesi fonamental de la hipnoteràpia, Ericksoniana o no, és que molts daquests aprenentatges són inconscients, en el sentit que no són accessibles sota condicions normals. La hipnosi ens ofereix tècniques d’accés a aquests aprenentatges, obrint la porta per desaprendre’ls i aprendre’n de nous, és a dir, canviar el programa de resposta davant de qualsevol estímul que es trobi a l’arrel de l’ansietat en la seva dimensió disfuncional i problemàtica. En definitiva, podem acompanyar el pacient al moment en què va aprendre a comportar-se així i re-significar aquesta causa-efecte, amb la seva consegüent generalització temporal a través de l’hàbit.

L’ordre del que és conscient

Podem treballar també en l’ordre del que és conscient tant pel que fa a creences limitants en relació amb l’ansietat com a les alliberadores en relació amb la possibilitat de viure una relació sana amb aquesta. La primera cosa fa referència a l’anàlisi del present que hom fa en virtut de la seva interpretació o narració del seu passat com a persona que pateix d’ansietat. El segon fa referència a construir una visió positiva davant de com es relacionés, en el futur, amb la seva ansietat, així com poder sentir, en el present, els beneficis d’aquesta ansietat tornada funcional.

 

Com deia Milton Erickson “Els pacients són pacients perquè estan fora de sintonia amb el seu propi inconscient… Els pacients són persones que han tingut massa programació, tanta programació externa que han perdut el contacte amb el jo interior”. Per tant, la hipnosi Ericksoniana no és una cura en si, sinó una manera d’induir a un estat creatiu que permeti l’accés als recursos inherents a la pròpia persona, facilitar nous aprenentatges ia trobar motivació per aplicar tot el seu potencial creatiu i les seves capacitats resolutòries .

 

Xavi Palou Estany

Màster & Trainer en Programació Neurolingüística. Format a Hipnosis Ericksoniana, a Coaching amb PNL. Practitioner of Generative Change Generative Trance by Stephen Gilligan. Com a Membre Didacta acreditat per l’AEPNL, desenvolupa la facilitació de l’aprenentatge de la PNL.

 

Formacions relacionades:

Máster en Hipnosis Ericksoniana

Per estar informat de l’actualitat pots seguir-nos al nostre instagram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscriure'm

  Inscriu-te

   Sol·licita més informació

    Sol·licita més informació

     Sol·licita una sessió informativa