Descobrint el Món del Coaching i la PNL: Un Diàleg amb Vicens Olivé, fundador del Màster en Coaching amb PNL

20 octubre 2023

Vicens Olivé Pibernat, soci fundador de l’Institut Gestalt i també fundador del programa formatiu del Màster en Coaching amb PNL de l’Institut Gestalt, comparteix la seva experiència i coneixements sobre el món del coaching i la Programació Neurolingüística (PNL), així com els avantatges de la formació en aquest camp.

Quina és la teva experiència i trajectòria en el camp del coaching i la PNL, i com t’ha portat a crear i dirigir el Programa de Màster en Coaching amb PNL?

 

Pel que fa a la PNL, a l’Institut Gestalt, juntament amb Joan Garriga, desemboquem un paper pioner en la introducció d’aquesta metodologia al país. Aquesta fita es remunta a diversos anys enrere. Més endavant, tant Joan Garriga com jo, juntament amb altres col·legues, fundem l’Associació Espanyola de PNL (AEPNL).

Tot i comptar amb una formació en diverses metodologies d’ acompanyament a les persones en els seus processos de canvi, considero que la PNL ofereix un ampli espectre de possibilitats per a tota persona interessada en l’ Autoconeixement, la Comunicació i la gestió del Canvi.

Va ser a partir d’aquest interès que vaig començar a plantejar-me com tot l’ampli bagatge d’experiències que té la PNL podia servir per als processos de Coaching. Com a resultat d’aquesta exploració, creem el Màster en Coaching amb PNL, el qual es troba en la seva vint-i-novena edició aquest any.

 

Podries explicar-nos les diferències clau entre el coaching i la PNL, i com es complementen entre si en la formació.

 

John Grinder, un dels co-creadors de la Programació Neurolingüística (PNL), ofereix una perspicaç definició que ressona amb precisió: “El coaching és la PNL en acció”. És a dir, el coaching es concep com “el procés d’acompanyar persones valuoses d’on són a on volen anar”.

La PNL, per la seva banda, s’enfoca en una profunda anàlisi de com funciona el nostre mapa del món, com creem el nostre mapa d’interpretacions, com prenem decisions, com ens comuniquem i com experimentem el canvi, entre altres aspectes. La combinació d’ ambdues perspectives ens proporciona una metodologia sobresortint per al desenvolupament d’ una actitud apropiada en contextos professionals. A més, la riquesa de tècniques derivades de la PNL, quan s’ apliquen al coaching, facilita l’ adquisició de les competències essencials en aquesta moderna professió.

En paraules de Richard Bandler, l’altre co-creador de la PNL, es podria resumir aquest enfocament dient: “La PNL és el desenvolupament d’una actitud, que deixa després de si una estela de tècniques”

 

Quines són les competències clau que un estudiant pot esperar adquirir en finalitzar el Màster en Coaching en PNL, i quin tipus de recursos i suport pot trobar en la formació?

 

Aquest curs proporciona una àmplia gamma de competències, entre les quals destaquem:

* Desenvolupament de la identitat d’un/a coach amb PNL (o PNL-Coach). Desenvolupant una sèrie de valors com són: l’aprendre a aprendre (Milton Erickson es referia a això com “el no-saber curiós“), la presència, l’obertura al nou de cada moment, la responsabilitat de la pròpia experiència, la creativitat i l’increment de consciència, propi i aliè.

* Ampliació de les capacitats comunicatives i de gestió dels canvis (siguin propis o aliens).

* Acompanyament en processos creatius i de canvis en persones (life coaching) i grups (team coaching).

* Obtenció d’un major autoconeixement i ser alhora, un/a incrementador/a de consciència en clients (coachees).

* Aprenentatge constantment a través dels feedbacks donats i rebuts.

* Etc.

 

Podries exposar alguns dels beneficis principals de formar-se en coaching i PNL tant per al desenvolupament professional com personal?

 

Una de les principals recompenses que es deriven d’aquest curs és el cultiu de la humilitat i el respecte cap a una àmplia gamma de situacions que podrien sorgir en la nostra pràctica.

 

 

Quines són les oportunitats professionals que s’obren per als qui han rebut formació en coaching i PNL?

 

La professió del coaching està guanyant terreny en diversos àmbits, i constantment s’ estan explorant noves àrees d’ aplicació. Inicialment arrelada en el món empresarial, coneguda com a “executive coaching,” aquesta disciplina ha estès la seva influència a un ampli ventall d’esferes que inclouen l’educació, el descobriment de vocacions, l’esport, l’autocoaching, l’àmbit de les parelles, la tercera edat, les finances, la literatura, el coaching tanatològic, la salut cardíaca, l’espiritualitat, l’aspecte lúdic, entre d’ altres. És vàlid afirmar que el coaching pot desplegar la seva utilitat sempre que hi hagi un individu amb un somni per realitzar, recolzat per un/a coach competent que acompanyi el procés.

 

 

Què distingeix un coach amb formació en PNL d’altres tipus de coaches?

 

Un dels avantatges significatius d’adquirir competències en Programació Neurolingüística (PNL) rau en la pertinència de les seves metodologies per afrontar una diversitat de desafiaments i canvis que es presenten en la vida quotidiana de les persones, parelles i grups. A més, després de completar aquesta formació, es brinda l’oportunitat de continuar expandint el coneixement en PNL a través dels diversos formats que ofereix l’Institut Gestalt, seguint les pautes establertes per l’Associació Espanyola de PNL (AEPNL).

Un aspecte distintiu de la nostra metodologia a l’ Institut Gestalt és la incorporació d’ un dels fonaments més destacats de la PNL: el modelatge. En aquest sentit, convidem diversos corrents actuals de coaching, com l’ ontològica, sistèmica, generativa, Wingwave®, estratègica, co-activa, corporal, entre d’ altres, a presentar les seves bases teòriques i a compartir els seus enfocaments de treball. El propòsit d’ aquesta integració és proporcionar als participants del curs una perspectiva àmplia i actualitzada de l’ àmbit del coaching. En fer-ho, seguim el principi arrelat a la PNL d’aprendre de tot i de totes les coses.

 

 

En quines situacions específiques s’ha demostrat que el coaching i la PNL són eines efectives? Podries compartir algun exemple pràctic de com les persones poden aplicar les tècniques de coaching i PNL en la seva vida quotidiana per obtenir beneficis concrets.

 

El coaching amb PNL és efectiu en qualsevol situació on el/la client (coachee) tingui una dificultat que per si mateixa no pugui/sàpiga solucionar, sempre que, aquesta persona sigui adulta, responsable, conscient de la seva situació i tingui ganes d’afrontar el canvi.

A tall d’ exemple, destacaré dos casos breument:

1.- Una persona que volia dedicar-se al coaching però que no tenia prou motivació i “ho anava deixant”. Treballo amb la línia del temps, (que és una de les metodologies de PNL), fins que la persona va trobar en la seva part més profunda (essència), els valors suficients que li van fer canviar completament la seva reduïda visió inicial, canviant per a això algunes de les seves creences limitadores que li impedien “donar el pas”.

2.- Una altra persona que davant el seu soci se sentia “amb poc poder”. Utilitzo la tècnica dels ancoratges de PNL, que consisteix a evocar una sèrie de recursos interns que tenint-los (en PNL diem que “tod@s tenim tots els recursos que necessitem per abordar els canvis que se’ns presenten”), freqüentment no estan associats a la situació conflictiva –per això mateix aquesta situació és delicada- amb els ancoratges s’aconsegueix actualitzar els recursos en una situació determinada, i a partir d’aquesta intervenció el client va aconseguir més empoderament davant el seu soci.

 

 

Per finalitzar, com les habilitats de coaching i PNL poden contribuir a una major empatia i comprensió dels altres, però especialment d’un mateix?

 

Com esmenta prèviament, un dels pilars fonamentals de la Programació Neurolingüística (PNL) que s’ofereix a l’Institut Gestalt rau en el foment de l’Autoconeixement, l’ampliació de les competències comunicatives i l’eficaç gestió del canvi. El procés d’ Autoconeixement comporta una millora substancial de l’ Autoestima i l’ Autorespet. Les competències comunicatives, per la seva banda, s’ expandeixen en tres dimensions cabdals: la relació de cada individu amb si mateix, la comunicació amb les seves relacions properes i, en última instància, la comunicació envers el grup-societat.

De fet, el propòsit fonamental d’aquest màster de coaching amb PNL és iniciar el viatge del treball personal en un/a mateix/a. Considerem, i això reflecteix la perspectiva compartida per tot l’equip involucrat en aquest màster, que el primer i més significatiu pas rau en l’autoreflexió i el creixement personal. A partir d’aquest punt, estem habilitats per brindar un suport congruent a altres persones en els seus processos de canvi.

 

Vicens Olivé Pibernat

Co-fundador de l’Institut Gestalt de Barcelona. Gestalt & PNL-Coach. Director del Màster en Coaching amb PNL. Autor del llibre: PNL & Coaching. Una visió integradora. Ed. Rigden.

 

 

Bibliografia:

* PNL & Coaching. Una vision integradora. Ed. Rigden-Institut Gestalt.

* La línia del temps. Ed. Rigden-Institut Gestalt.

* Comunicació Essencial. Ed. Rigden-Institut Gestalt.

 

Formació relacionada:

Máster en Coaching con PNL

 

Subscriure'm

  Inscriu-te

   Sol·licita més informació

    Sol·licita més informació

     Sol·licita una sessió informativa